Yr anrheg orau y Nadolig yma

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021
welsh blood service

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru’n paratoi ar gyfer prinder gwaed dros y gaeaf yma ac maen nhw’n codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd rhoi’r 'anrheg orau', sef gwaed, y Nadolig yma.

Mae’n hawdd rhoi gwaed ac mae apwyntiadau ar gael yn Nhorfaen trwy gydol Rhagfyr ac Ionawr. 

  • Rhagfyr 17 a 28  yn Llanyrafon
  • Rhagfyr 29 ac Ionawr 6, 19 and 20 yng Ngwesty’r Parkway, Cwmbrân
  • Rhagfyr 8 ac Ionawr 14 ym Mhont-y-pŵl

 Rhagfyr diwethaf roedd angen bron i 700 o gyfraniadau o waed a chynnyrch gwaed yng Ngwent er mwyn rhoi gofal i gleifion.

Mae’r rhoddion yma’n chwarae rhan bwysig wrth gefnogi amrywiaeth o driniaethau gan gynnwys helpu rhai sydd wedi bod mewn damweiniau, cleifion â chancr y gwaed a mamau a babanod newydd yn ystod genedigaeth.

Os ydych chi’n 17 oed neu’n hŷn, gallwch wneud apwyntiad i roi gwaed trwy: WBS Booking (wales.nhs.uk)  neu drwy ffonio 0800 252 266.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 27/10/2022 Nôl i’r Brig