Rhaglen ffitrwydd i fenywod yn cyrraedd uchafbwyntiau newydd

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27 Awst 2021
#ifyougoigo

 

Mae rhaglen ymarfer i fenywod wedi bod mor boblogaidd, mae sesiynau ychwanegol yn cael eu trefnu i helpu i gadw i fyny gyda’r galw.    

Mae menter #oseidiafi a redir gan dîm datblygu chwaraeon Cyngor Torfaen ac Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen yn gwrs 10 wythnos am ddim ar gyfer hyd at 15 o ferched, sy’n cynnwys hyfforddwr personol, sesiynau grŵp a chyngor ar faethiad a byw yn iach. 

Ymgeisiodd mwy na 200 o fenywod ar gyfer y cwrs diweddar, felly ynghyd â threfnu dwy raglen arall, mae trefnwyr yn cynllunio sesiynau arbennig ym Mharc Pont-y-pŵl bob bore Sadwrn.

Dywedodd Lorna Ralph, 37, o Northville yng Nghwmbrân bod #oseidiafi wedi newid ei bywyd.

"Ar ddechrau’r rhaglen roeddwn mewn lle gwael yn dioddef iselder ac roedd fy hyder ar ei isaf un,” meddai.

“Roedd meddwl am fynd i’r gampfa yn codi ofn ond roedd cyfarfod pawb ar y rhaglen yn golygu y gallwn alw ar fenywod eraill i fynd i’r gampfa neu’r dosbarthiadau ymarfer, ac fe wnaeth i mi edrych ymlaen at yr ymarfer.”

Ers ymuno a’r rhaglen, mae Lorna wedi colli dwy stôn a hanner ac mae nawr yn hyfforddi ar gyfer hanner marathon.

Ychwanegodd Terri- Ann Williams, 34, o Greenmeadow, yng Nghwmbrân: "Mae’r rhaglen wedi bod yn wych. Nawr rwy’n caru mynd i’r gampfa a gallaf fynd ar fy mhen fy hun heb boeni am bobl yn edrych arna i. Rwyf wedi rhoi cynnig ar ddosbarthiadau a chwaraeon nad oeddwn erioed wedi dychmygu ymuno a nhw.

"Treuliais gymaint o fy mywyd gyda syniad rhy isel o’r hyn y gallwn ei wneud, gan ddweud wrthyf fy hun na allwn byth wneud pethau. Ar ddechrau’r rhaglen prin y gallwn fynd i fyny’r grisiau heb golli gwynt, ond ar y diwedd, roeddwn wedi dringo Mynydd Pen Y Fan, a oedd yn deimlad anhygoel." 

Ynghyd â sesiynau unigol a grŵp, mae’r cwrs yn cynnwys mynediad i ddosbarthiadau a champfeydd Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, defnyddio offer ffitrwydd yn y cartref a chysylltiadau gyda chlybiau chwaraeon cymunedol. Hyd yma, mae 70 o fenywod wedi cymryd rhan yn y rhaglen.  

Gofynnir i bawb sy’n cymryd rhan yn y cwrs i sgorio eu lles meddyliol ac emosiynol cyn ac ar ôl y cwrs, ac mae pob cyfranogwr yn cofnodi gwelliant yn eu teimladau o hyder, hapusrwydd, hunan-barch, gwybodaeth a bywyd cymdeithasol. 

Meddai Aelod Gweithredol Cyngor Torfaen ar gyfer Addysg, y Cynghorydd: “Mae tystiolaeth yn dangos bod menywod yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol os oes ganddyn nhw rywun i fynd gyda nhw. Rydym yn cydnabod hyn ac roeddem eisiau amlygu’r grym y gall cefnogaeth ei gael, ac felly’r enw #oseidiafi. 

“Mae’n wych cael gwybod bod bywydau Lorna, Terri-ann a’r holl fenywod sydd wedi cymryd rhan wedi gwella gymaint."

 Yn ddiweddar, mae Cyngor Torfaen ac Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen wedi lansio rhaglen ffitrwydd debyg ar gyfer dynion o'r enw BetterMan. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ben.jeffries@torfaen.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am #oseidiafi , gan gynnwys y sesiynau bore Sadwrn, ebostiwch megan.parker@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01633 628936.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/08/2021 Nôl i’r Brig