Dysgwyr sy'n oedolion yn dathlu llwyddiant

Wedi ei bostio ar Dydd Sul 15 Awst 2021
Shirley two

Mae myfyrwyr ledled Torfaen yn dathlu ar ôl cyfres arall o ganlyniadau Safon Uwch a TGAU gwych, yn dilyn blwyddyn anodd arall. 

Ac nid ysgolion yn unig sy'n dathlu - mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen hefyd yn cefnogi pobl i astudio ar gyfer TGAU, naill ai fel cam i addysg bellach, neu i helpu yn eu gyrfa.

Eleni cafodd 100 y cant o oedolion sy'n ddysgwyr yn Nhorfaen raddau A * i D yn eu TGAU Saesneg a chyflawnodd 96 y cant radd B - D yn eu TGAU Mathemateg.

Cafodd Shirley Evens, 60, o Gwmbrân, A yn ei harholiad TGAU Saesneg.

Meddai: "Nid oeddwn erioed wedi agor canlyniad arholiad, felly doedd geni ddim syniad beth i'w chwilio amdano nes i mi weld ‘A’ yn y blwch. Ro’n i'n teimlo fy mod i wedi ennill y loteri!”

Penderfynodd Shirley astudio ar gyfer TGAU ar ôl cofrestru ar ddosbarthiadau Sgiliau Hanfodol mewn Mathemateg a Saesneg gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen. Mae hi nawr yn bwriadu astudio ar gyfer TGAU mewn Mathemateg o fis Medi.

Meddai: "Mae'n anodd dychwelyd i ddysgu fel oedolyn, mae'r teimlad o nerfusrwydd yn real iawn, ond ar ôl i chi ddechrau byddwch chi'n gwybod eich bod chi'n gwneud y peth iawn.

"Nid yw'n debyg i'r ysgol ac mae'r tiwtoriaid yn gweithio ochr yn ochr â chi, ar eich cyflymder chi, sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn.”

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol dros Economi, Sgiliau ac Adfywio Cyngor Torfaen: “Trwy gydol yr holl heriau, nid yw ein staff erioed wedi colli golwg ar ein prif amcan - darparu addysg ragorol sy'n paratoi dysgwyr i fod yn llwyddiannus ym mhopeth a wnânt, nawr ac yn y dyfodol.

"Mae'r canlyniadau hyn yn dangos nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu a gwella'ch sgiliau i gyrraedd y lle rydych chi am fod."

Os hoffech ddarganfod mwy am Ddysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen cliciwch yma

Diwygiwyd Diwethaf: 15/08/2021 Nôl i’r Brig