Rhowch eich adborth ar wasanaethau gofal yn y cartref

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021
Carer medicine

Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i bobl sy’n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref a’u teuluoedd i ddweud am eu profiadau. 

Mae’n rhan o brosiect i wella gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymorth yn y gymuned, sy’n helpu trigolion i barhau i fyw gartref.  

Mae Cyngor Torfaen yn gweithio gyda dau gwmni technegol, sydd wedi derbyn arian gan gronfa Catalydd GovTech Llywodraeth y DU, i ddatblygu ffyrdd arloesol o gyflenwi gwasanaethau gofal cymunedol.

Gallwch gwblhau’r holiadur byr yma neu ddychwelyd yr arolwg y byddwch yn ei dderbyn trwy’r post yn yr amlen.  Y dyddiad cau yw Medi 17. 

Daw hyn ar adeg o bwysau eithriadol yn y sector gofal cymunedol oherwydd galw mawr a phrinder staff.

Mae Cyngor Torfaen yn gweithio ochr yn ochr ag awdurdodau lleol eraill yng Ngwent i flaenoriaethu adnoddau a recriwtio staff ychwanegol i geisio cyfyngu’r effaith ar bobl sy’n derbyn gofal a chymorth yn y cartref. 

Bydd eich adborth yn helpu i asesu lefelau presennol gofal cartref ar draws y fwrdeistref a bydd yn cael ei ddefnyddio i ffurfio dyfodol gwasanaethol gofal cymdeithasol lleol.   

Am ragor o wybodaeth am y cwmnïau sy’n gweithio gyda Chyngor Torfaen ar Her GovTech ewch at ein gwefan

Diwygiwyd Diwethaf: 21/12/2021 Nôl i’r Brig