Ymgyrch yn erbyn gwerthu alcohol i blant dan oed

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10 Medi 2021
Alcohol test purchasing

Mae cynnydd wedi bod yn y nifer o gwynion ynglŷn ag eiddo yn Nhorfaen sy’n gwerthu alcohol, sigaréts ac e-sigaréts i blant dan oed – rhai ohonyn nhw mor ifanc â 12 oed.

Yr wythnos ddiwethaf, ymgymerodd tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen a Heddlu Gwent ymgyrch ar y cyd yn targedu siopau yr honnir iddynt werthu eitemau a gyfyngir gan oedran i bobl ifanc dan 18 oed.

Gofynnwyd i wirfoddolwyr dan oed geisio prynu alcohol, sigaréts neu e-sigaréts o 10 eiddo. Gwerthodd pedair o’r siopau alcohol i’r gwirfoddolwyr a gwerthodd un e-sigarét wedi ei llwytho ymlaen llaw.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Amgylchedd: "Mae’n siomedig bod hanner y siopau a dargedwyd yn yr ymgyrch hon wedi methu â gwirio oedran y gwirfoddolwyr cyn cytuno gwerthu eitemau a gyfyngir gan oedran.

“Mae alcohol a sigaréts yn risg arwyddocaol i iechyd pobl ifanc a gallent hefyd niweidio cymunedau. 

"Mae’n anghyfreithlon gwerthu alcohol, sigaréts ac e–sigaréts i unrhyw un dan 18 oed, Mae busnesau sy’n gwneud hynny mewn perygl o gael eu herlyn a’u dirwyo, a gellir atal neu ddirymu eu trwyddedau."

Rhoddwyd rhybuddion llafar i berchnogion y pum siop ar unwaith ac maent hefyd wedi derbyn rhybuddion ysgrifenedig i sicrhau eu bod yn deall difrifoldeb y materion hyn ac i rwystro niwed pellach i blant.

Gall trigolion sy’n poeni bod pobl ifanc yn cael alcohol neu sigaréts ac e-sigaréts o siopau yn Nhorfaen adrodd am eu pryderon i Safonau Masnach drwy ebostio trading.standards@torfaen.gov.uk neu i’r Heddlu ar 101.
Diwygiwyd Diwethaf: 10/09/2021 Nôl i’r Brig