Chwarae yw'r peth dros yr Haf

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13 Awst 2021
Play Service 2

Mae mwy na 200 o blant a phobl ifanc wedi bod yn mwynhau eu gwyliau haf diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.

Yn rhan o fenter 'haf o hwyl' Llywodraeth Cymru, cynhaliwyd sesiynau Chwarae yn y Parc trwy gydol mis Awst mewn parciau a mannau agored ledled y fwrdeistref.

Cafodd plant gyfle i gymryd rhan mewn celf a chrefft, adeiladu lloches, gemau grŵp, chwaraeon a gweithgareddau natur.

Profwyd mai un o'r gweithgareddau haf mwyaf poblogaidd oedd Corachod ar hyd a lled Torfaen, lle dosbarthwyd 700 o gorachod i blant, i'w paentio a'u harddangos yn eu gerddi.

I ddathlu pwysigrwydd chwarae, ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol eleni, daeth dros 900 o deuluoedd i gasglu pecynnau chwarae am ddim yn cynnwys ystod o bethau difyr gan gynnwys ffrisbi, rhaffau sgipio, yoyos a llawer mwy.

Dywedodd Julian Davenne, Rheolwr Gwasanaeth Chwarae Torfaen, ‘Eleni nid oeddem yn disgwyl i’r sesiynau yn y parc fynd cystal ag y gwnaethant. Byddem yn awyddus iawn i ychwanegu'r rhain at bopeth arall yr haf nesaf.

Unwaith eto, fe wnaeth ein gweithwyr chwarae a'n gwirfoddolwyr chwarae, waith aruthrol i sicrhau bod gan blant amgylchedd difyr a diogel i fwynhau eu haf o hwyl.

Wrth gwrs, ni fyddai'r digwyddiadau hyn wedi bod yn bosibl heb weithio mewn partneriaeth â'n Cynghorau Cymuned ar draws y fwrdeistref.’

I gael gwybod mwy am y Gwasanaeth Chwarae a’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig ar draws y fwrdeistref ewch i wefan y cyngor neu rhowch alwad i’r tîm chwarae ar 01495 742951.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/01/2022 Nôl i’r Brig