Calum yn cael cefnogaeth i ddatgloi drysau llwyddiant

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 30 Ebrill 2021
Pop's Locks 2

Lansiwyd menter busnes newydd y mis yma yn y fwrdeistref sirol, gyda chefnogaeth Cymunedau i Waith Cyngor Torfaen a Gyrfa Cymru.

Lansiodd Calum Greig o Bont-y-pŵl ‘Pops Locks’, Cwmni Saer Cloeon yn Nhorfaen ac ardaloedd cyfagos gyda gwasanaethau domestig, masnachol ac i geir.

Ar ôl derbyn cefnogaeth i gychwyn gan Gyrfa Cymru trwy gyllid ReAct, llwyddodd Calum i gwblhau cwrs hyfforddiant Saer Cloeau i roi’r sgiliau iddo i lansio ei fusnes ei hun.

Ar ôl cael Mentor Oedolion CiW, cafodd gefnogaeth gyda mentora busnes, cyfarpar i’w fusnes, cais DBS a chefnogaeth gydag amrywiaeth o eitemau marchnata fel arwyddion i faniau, taflenni a chardiau busnes.  Roedd y Mentor Oedolion yn gallu cyfuno dewisiadau cyflogaeth gyda sgiliau Calum, ystyriaethau iechyd a’r amgylchedd gwaith delfrydol.

Dywedodd Calum hyn am ei brofiad, “Roedd fy sefyllfa’n wael cyn ymwneud â’r prosiect ac roeddwn i’n dioddef salwch meddwl.  Trwy gydol pandemig COCID, wrth i’r cyfnod clo ddwysáu, cefais broblemau  iechyd meddwl a doeddwn i ddim yn gallu gweld ffordd ymlaen.

Mae’r prosiect wedi fy nghefnogi’n fawr ac mae Trina (Mentor Oedolion CiW) wedi bod yn anhygoel yr holl amser.  Mae gobaith yn fy nyfodol yn awr yn fwy nag erioed, buaswn i’n argymell y prosiect yma i unrhyw un sy’n â’r penderfyniad i fynd a gwneud."

Mae Victoria Dyer, Rheolwr Cyflogadwyedd Cymunedau i Waith wrth ei bodd â’r canlyniad a dywedodd, “Dyma enghraifft berffaith o Fentoriaid yn defnyddio’u sgiliau helaeth a phrofiad i wrando ar ein cleientiaid a gweithio tuag at gynllun cyflogaeth sy’n gweddu i anghenion iechyd, oriau gwaith a’r amgylchedd gwaith mwyaf priodol.

Rydym mor falch ar ran Calum a sut y mae e wedi cael cefnogaeth i ddilyn ei freuddwyd trwy ddull ystyriol a chynaliadwy.  Mae yna gymaint o gefnogaeth ar gael trwy’r prosiect, o gefnogaeth Mentoriaid, hyfforddiant a chefnogaeth i oresgyn amrywiaeth o rwystrau, buaswn i’n annog pobl i gysylltu i weld sut allwn ni helpu!"

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael trwy raglen Cymunedau i Waith Torfaen, ewch i: http://cfwplustorfaen.co.uk , ffoniwch 01633 648312 neu chwiliwch amdanyn nhw ar Facebook @cfwplustorfaen

Diwygiwyd Diwethaf: 30/04/2021 Nôl i’r Brig