Newidiadau I Orsafoedd Pleidleisio

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4 Hydref 2021
Polling station (1)

Newidiadau I Orsafoedd Pleidleisio

Bydd pethau’n edrych yn wahanol i bobl sy’n bwriadu mynd i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio mis nesaf yn etholiadau’r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Bydd rhai pleidleiswyr yn sylwi bod eu gorsaf bleidleisio arferol wedi ei newid i leoliad gwahanol. Mae hyn oherwydd nad oedd rhai adeiladau yn addas i’w defnyddio eleni dan y canllawiau coronafeirws.

Mae tîm etholiad Cyngor Torfaen hefyd wedi ceisio osgoi defnyddio ysgolion lle bo hynny'n bosibl i gyfyngu ar aflonyddu ymhellach ar addysg plant.

Mae cyfeiriad pob gorsaf bleidleisio yn Nhorfaen wedi ei nodi ar y cardiau pleidleisio.

Bydd newidiadau i’r gorsafoedd pleidleisio eu hunain hefyd i sicrhau diogelwch pawb, megis cyfyngiad ar y nifer o bobl a all fod yn yr orsaf ar yr u n pryd, systemau un ffordd a staff ychwanegol wrth law i lanhau bythau pleidleisio.

Gofynnir i bleidleiswyr helpu drwy wisgo gorchudd wyneb, dod â’u cardiau pleidleisio a’u pin ysgrifennu neu bensel eu hunain.

Mae Cyngor Torfaen wedi cynhyrchu canllaw fideo i esbonio’r holl newidiadau cyn y diwrnod pleidleisio

Meddai Rheolwr Etholiadau Cyngor Torfaen, Caroline Genever-Jones: “Rydym yn gwneud popeth y medrwn i wneud yn siŵr bod pobl yn teimlo’n ddiogel wrth ymweld â gorsafoedd pleidleisio ar ddydd Iau Mai 6ed.

“Bydd cyfyngiad ar y nifer o bobl sy’n cael bod yn y gorsafoedd pleidleisio ar y diwrnod ac efallai y gofynnir i bobl aros y tu allan os oes eraill yn pleidleisio. Bydd staff ar gael os byddwch angen unrhyw help.

“Gofynnir i bleidleiswyr ddod â’u cardiau pleidleisio gyda nhw a mynd â nhw gartre wedyn. Gallwch bleidleisio heb gerdyn, ond bydd yn helpu i wneud y broses yn gyflymach a lleihau cyswllt ag eraill.”

Mae amser o hyd i benodi rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru pleidlais drwy ddirprwy yw Ebrill 27ain. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  https://tinyurl.com/4frvcfbw

Diwygiwyd Diwethaf: 04/10/2021 Nôl i’r Brig