Parc sglefrio Pont-y-pŵl ar gael ar gyfer gwaith trwsio hanfodol

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021

Bydd parc sglefrio Pont-y-pŵl yn aros ar gau nes bydd gwaith trwsio hanfodol i rampiau wedi ei wneud, oherwydd pryderon diogelwch yn ymwneud â’u cyflwr presennol.

Mae hwn yn safle poblogaidd, ac mae diogelwch o’r flaenoriaeth uchaf. Rydym yn gweithio’n galed gyda chontractwyr i ailagor y safle cyn gynted ag y bo modd.

Hoffem ddiolch i’r defnyddwyr am eu hamynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Diwygiwyd Diwethaf: 13/04/2021 Nôl i’r Brig