Dros 1000 o Gylchgronau Poblogaidd ar gael nawr i'w lawrlwytho trwy Lyfrgelloedd Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

MaeLlyfrgelloedd Torfaenyn falch o gyhoeddi bod dros 1,000 o gylchgronau poblogaidd ar gael i’w lawrlwytho nawr i’w darllen ar unrhyw ddyfais ar unrhyw adeg. Gall aelodau o’r llyfrgell ddarllen cylchgronau digidol ar Libby, yr ap darllen arobryn gan OverDrive, neu drwy fynd at https://torfaenuk.overdrive.com/. Mae teitlau poblogaidd yn cynnwys Cara, Mellten, BBC Good Food Magazine a nifer o gylchgronau poblogaidd eraill a oedd ar gael o’r blaen trwy ap RBdigital.

Does dim rhestr aros i gylchgronau digidol trwy Libby a does dim rhaid archebu. Dydyn nhw ddim yn cyfrif tuag at uchafswm benthyciadau ac mae cyfle i ddarllenwyr adnewyddu eu dewisiadau.  Gall ein haelodau bori trwy restrau cylchgronau yn yr ap a chwilio yn ôl fformat i gael hyd i deitlau sydd ar gael.

Mae’r gwasanaeth yn gydnaws a’r prif gyfrifiaduron a dyfeisiau i gyd, iPhone®, iPad®, ffonau a thabledi Android™ a Chromebook™. Daw pob teitl i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyg a does dim ffioedd am fod yn hwyr. Gall darllenwyr lawrlwytho teitlau i Libby hefyd ar gyfer defnydd all-lein.

I ddechrau mwynhau cylchgronau digidol, lawrlwythwch ap Libby neu ewch i https://torfaenuk.overdrive.com/

Diwygiwyd Diwethaf: 09/04/2021 Nôl i’r Brig