Pob ardal o Lyn Cychod Cwmbrân ar agor i'r cyhoedd bore fory

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Bore fory (dydd Sadwrn 10fed Ebrill) bydd pob pwynt mynediad i Lyn Cychod Cwmbrân ar agor i’r cyhoedd.

 Mae peth gwaith tacluso i’w wneud o hyd ar ôl torri’r coed, ond mae’r ardal yn ddiogel i’r cyhoedd ei defnyddio.

Hoffai’r Cyngor ddiolch i ddefnyddwyr y Llyn Cychod am eu cydweithrediad a’u dealltwriaeth tra’r oedd y gwaith hanfodol o dorri’r coed yn mynd rhagddo.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/04/2021 Nôl i’r Brig