Torfaen yn galw ar drigolion i Fod yn Wych, Ailgylchu a chael Cymru i rif un!

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 24 Medi 2020
WRAP_BM2_Social_Posts_1920X1080px_Brunette_Woman_ENG TOR

Efallai bod Cymru’n wlad fach, ond ar fater ailgylchu, rydym ni gyda’r blaenaf. Ni yw’r trydydd gorau yn y byd wrth ailgylchu, a nawr mae Cyngor Torfaen yn cefnogi ymgais Cymru gyfan i gyrraedd y safle gyntaf.

Dros y degawd diwethaf, mae ailgylchu yn Nhorfaen wedi cynyddu. Rydym nawr yn ailgylchu tua 64.4% (2019-20) o’n gwastraff, i fyny o ddim ond 60.58% yn 2017-18. Ond os ydym ni am i Gymru gyrraedd y brig mae angen i ni wneud mwy.

Dywedodd Aelod Gweithredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Mandy Owen,

“Mae mwyafrif trigolion Torfaen yn cymryd ailgylchu o ddifri, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y gwelliannau blwyddyn i flwyddyn yn ein targed ailgylchu.  

“Hoffwn ddiolch i’r trigolion i gyd am eu hymdrechion parhaus i ailgylchu, dylem ni i gyd fod yn falch, ond mae’n rhaid i ni barhau gyda’r holl waith da. Gyda Llywodraeth Cymru’n gosod targed ailgylchu o 70% erbyn 2025, gadewch i ni ailgylchu pob peth y gallwn o’r cartref a chael Cymru i rif un.”

Cyngor gwych i gael Cymru i rif un

  • Ailgylchu ein gwastraff bwyd yw un o’r ffyrdd hawsaf i hybu lefel ein hailgylchu. Rhowch unrhyw wastraff bwyd – waeth pa mor fach o ran maint  – yn eich cadi bwyd i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu pob wythnos. 
  • Dyw ailgylchu ddim yn stopio wrth ddrws y gegin – cofiwch ailgylchu o ystafelloedd eraill hefyd. Cewch eich synnu faint o wastraff sydd yn yr ystafell ymolchi  fel poteli siampŵ, cyflyrwyr, sebon llaw a gel cawod sy’n gallu cael eu hailgylchu.
  • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod poteli dwr, caniau a phapur a chardbord yn gallu cael eu hailgylchu, ond peidiwch ag anghofio y gallwch ailgylchu eitemau mwy anarferol fel aerosolau gwag. Ac os nad ydych chi’n siŵr beth allwch chi ailgylchu a beth na allwch chi, ewch i www.torfaen.gov.uk 
  • Gwasgwch ganiau, potiau, tybiau a hambyrddau i wneud lle yn eich bag ailgylchu, bin, blwch neu gadi. A golchwch nhw’n sydyn cyn ailgylchu – does dim angen defnyddio dŵr rhedegog, trochwch nhw’n gyflym yn y dŵr golchi llestri.

Os yw Cymru i gyrraedd rhif un, bydd pawb yn gorfod chwarae eu rhan.  Mae hynny’n golygu lledaenu gair y mudiad gwych yn y cyfryngau cymdeithasol trwy rannu eich lluniau ailgylchu a defnyddio hashnod #ailgylchwyrgwych

 

Diwygiwyd Diwethaf: 24/09/2020 Nôl i’r Brig