Gwisgo gorchudd wyneb yn ofynnol ym mhob adeilad sy'n Dysgu Oedolion a'r Gymuned

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 15 Medi 2020
acl-buildings_original

Mewn ymateb i newidiadau i reoliadau Covid-19, mae Dysgu Oedolion a’r Gymuned yn Nhorfaen wedi diweddaru ei bolisi i’r sawl sy’n defnyddio’r canolfannau.

Bellach mae'n ofynnol i bob ymwelydd wisgo mwgwd wyneb pan fyddant mewn ardaloedd cymunedol, mae'r ardaloedd hyn yn cynnwys: mynedfeydd, coridorau, grisiau, cynteddau, lifftiau a thoiledau. Mae gwisgo mwgwd mewn gwers yn parhau i fod yn ddewisol

Mae'r gwasanaeth hefyd wedi'i eithrio o'r 'Rheol Chwech' a gall barhau i gyflwyno dosbarthiadau i 6 dysgwr neu fwy.

Bydd polisïau ymddygiad disgwyliedig yn cael eu cyfleu i bob dysgwr cyn unrhyw ymweliad ac mae rhestr o Gwestiynau Cyffredin ar gael ar dudalen we Dysgu Oedolion a’r Gymuned.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/10/2022 Nôl i’r Brig