Gwelliannau i Safle Fferm Gymunedol yn cael cymeradwyaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 15 Medi 2020

Heddiw (15/09/2020), cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen adroddiad yn amlinellu gwariant o £240,000 o arian cyfalaf o Raglen Gyfalaf presennol y Cyngor i gefnogi gwelliannau i ddiogelwch ar y safle yn Fferm Gymunedol Greenmeadow.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith cynnal a chadw ac atgyweiriadau hanfodol i sicrhau fod y fferm yn ddiogel a sicrhau fod y gwasanaethau presennol yn parhau.

Cymeradwywyd £15,000 ychwanegol o arian refeniw wrth gefn ar gyfer gwelliannau bach ar y safle hefyd. 

Bwriedir cwblhau’r holl waith erbyn Chwefror 2021.

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross, 'Dros y flwyddyn ddiwethaf mae gwaith wedi ei wneud i edrych ar fodelau amgen o weithio ar gyfer Fferm Gymunedol Greenmeadow er mwyn cael ffordd ddichonol o barhau i gynnig y cyfleuster yma gyda llai o arian o gyllideb y Cyngor.

Mae buddsoddiad cyfalaf yn hynod o bwysig o ran sicrhau fod y fferm yn gynaliadwy yn y tymor hir a bydd y penderfyniad yma i ddyrannu’r arian ychwanegol yma heddiw, heb os, yn cefnogi’n hymdrech i gynnig dyluniad mwy arloesol a dychmygus yn y fferm.'

Mae copi o’r adroddiad i’r cyngor ar gael yma

Diwygiwyd Diwethaf: 29/09/2020 Nôl i’r Brig