Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4 Medi 2020
weeds-spraying_original

Ddydd Llun, 7 Medi (os bydd y tywydd yn caniatáu), mae Cyngor Torfaen wedi cyflogi Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd. i ddechrau ar yr ail rownd o drin chwyn ar droedffyrdd cyhoeddus a meysydd parcio ar dir y Cyngor a Thai Cymunedol Bron Afon , yn unol â’r dulliau a gymeradwywyd gan yr UE, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen,

Mae’r chwynladdwr yn cael ei ddefnyddio dim ond gan bobl a hyfforddwyd yn broffesiynol ac ar ffurf gwanhaëdig sy’n ddiogel i’w ddefnyddio heb yr angen am fenig neu offer i ddiogelu wynebau, er, o ran gochelgarwch, mae gweithwyr yn gwisgo menig er mwyn rhoi dwr yn yr hylif i gychwyn.

Gan fod y gwaith yma’n cael ei wneud ar ran y Cyngor a Bron Afon, gofynnir i drigolion gysylltu â’r Cyngor os oes ganddyn nhw unrhyw sylwadau neu bryderon, yn hytrach na siarad yn uniongyrchol a’r contractwyr, sy’n gweithredu yn ôl cyfarwyddiadau a roddwyd gennym.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/09/2020 Nôl i’r Brig