Cymorth I fusnesau Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 27 Hydref 2020

Mae cyfnod clo dros dro wedi ei gyflwyno ledled Cymru i helpu i adennill rheolaeth dros y feirws. Daeth cyfres o fesurau cyfyngu i rym am 6pm ar ddydd Gwener 23ain Hydref a bydd yn parhau hyd at 12:01am ar ddydd Llun 9fed Tachwedd 2020.

Mae Cwestiynau ac Atebion llawn i’w gweld yn https://gov.wales

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 

Mae hon yn gronfa i roi cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol sydd wedi eu hachosi gan y cyfnod clo cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru o ganlyniad i COVID-19.

Pwrpas y gronfa yw cynorthwyo busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau.

Bydd y gronfa ar agor i geisiadau o’r 28ain Hydref ac yn cau am 5pm ar 20fed Tachwedd, neu pan fydd y gronfa wedi ei hymrwymo’n llawn.

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahân:

  • Grant Ardrethi Annomestig Cyfnod Clo
  • Grant Dewisol Cyfnod Clo

Rhagor o wybodaeth www.southwalesbusiness.co.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 13/10/2021 Nôl i’r Brig