Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14 Hydref 2020

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Bydd baneri’n chwifio wrth lyn cychod Cwmbrân, Llynnoedd y Garn, Parc Panteg a Pharc Pont-y-pŵl i gydnabod eu cyfleusterau ardderchog i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel ac ymrwymiad i gynnig gofod gwyrdd o ansawdd uchel.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rydym yn falch iawn o’n parciau a mannau gwyrdd yn Nhorfaen, ac rydym yn hynod o falch fod pedwar o’n mannau wedi cael Baner Werdd.

"Ble bynnag welwch chi Faner Werdd rydych yn gwybod eich bod yn ymweld â lle eithriadol â safonau uchel.  Mae gofyn am falchder ac ymroddiad i gyrraedd y statws yma felly, da iawn i bawb a wnaeth hyn yn bosibl."

Mae 224 o barciau a mannau gwyrdd ar draws y wlad wedi cael Gwobr flaenllaw y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd – o barciau gwledig i erddi ffurfiol, i randiroedd, coetir a mynwentydd.

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Gwirfoddolodd arbenigwyr mannau gwyrdd annibynnol eu hamser ar ddechrau’r hydref i feirniadu safleoedd ymgeiswyr yn erbyn wyth o feini prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol, a chyfranogiad cymunedol.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “Mae’r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel i’n cymunedau.  I lawer ohonom, maent wedi bod yn hafan ar stepen y drws ac o fudd i’n iechyd a’n lles.

“Mae’r 224 o faneri sydd yn hedfan eleni yn dystiolaeth o waith caled staff a gwirfoddolwyr sydd wedi cynnal safonau rhagorol o dan amgylchiadau heriol iawn.  Hoffwn eu llongyfarch a diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad eithriadol.”

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru

Diwygiwyd Diwethaf: 14/10/2020 Nôl i’r Brig