Dangos celfweithiau rhyngweithiol prosiect cymunedol yn awr

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020

Yr wythnos diwethaf hon mae Celf ar y Blaen yn cyhoeddi’r cipolwg cyntaf ar ei bedwar celfwaith rhyngweithiol digidol o gyfraniadau gweledol dros 450 o gyfranogwyr yn nigwyddiad rhithiol gyntaf Arty Parky.

Mae’r pedwar delwedd mandala yn dathlu bod gyda’n gilydd ar adeg o gyfyngiadau cymdeithasol, a ysbrydolwyd gan liwiau’r hydref. Mae’r prosiect yn talu teyrnged i ddigwyddiadau cyfranogol byw blynyddol Arty Parky a fyddai fel arfer wedi cynnwys llawer o gelfweithiau tir gwych mewn pedwar parc lleol dros wyliau hanner tymor.

Gyda chanslo digwyddiadau cyhoeddus oherwydd pandemig Covid-19, yn lle hynny cafodd y rhai a gymerodd ran wahoddiad i fynd am dro gyda’u teulu drwy eu parc lleol, neu edrych yn eu gerddi eu hunain, i gasglu amrywiaeth o ddail diddorol a deunyddiau naturiol i greu eu darn eu hunain o gelf tir. Ar ôl eu trefnu yn gyfansoddiad trawiadol, cafodd lluniau wedyn eu hanfon drwy’r cyfryngau cymdeithasol at Celf ar y Blaen, gan roi’r holl elfennau sy’n ffurfio’r mandalas digidol.

 

Mae’r dechnoleg a ddefnyddiwyd yn y cynlluniau terfynol yn galluogi cyfranogwyr i chwilio’r delweddau i ganfod eu cyfraniad eu hunain a datgelu sut olwg oedd arno yn ei osodiad gwreiddiol, yn ogystal â chodi cwr y llen ar gyfraniad eraill.

Nodau’r prosiect oedd hyrwyddo llesiant cadarnhaol ar amser pan na allwn fod gyda’n gilydd, drwy annog cyfranogwyr i fod yn egnïol, cymryd sylw a chysylltu gyda’r byd naturiol o’n hamgylch.

Cafodd y celfweithiau mandala eu creu gan Kate Raggett, artist rheolaidd Arty Parky, a’i adeiladu gan yr ymarferydd celfyddydau digidol Natasha James, pob un wedi’i ysbrydoli gan un o leoliadau rheolaidd Arty Parky.

Dywedodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol Celf ar y Blaen: “Dyma’r tro cyntaf y bu’n rhaid i ni ganslo digwyddiadau blynyddol Arty Parky, ond roeddem wrth ein bodd gyda’r ymateb gan gyfranogwyr cymunedol o bob rhan o’r rhanbarth. Fe wnaethant wirioneddol ddal ysbryd Arty Parky a manteisio i’r eithaf ar y lliwiau aur, coch ac oren y mae natur yn ei rhoi i ni yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn.

“Yn eironig ddigon, roedd y tywydd mor wael yn ystod yr hanner tymor fel y byddem wedi ei chael yn anodd cyflwyno’r digwyddiadau byw eleni, felly yn yr achos hwn roedd digwyddiad rhithiol yn bendant yn ddewis da!

Mae delweddau o'r gweithiau celf mandala wedi'u rhyddhau ar draws y cyfryngau cymdeithasol o ddydd Llun 16eg Tachwedd a bydd y fersiynau rhyngweithiol ar gael i'w gweld trwy wefan Head4Arts: head4arts.org.uk/arty-parky/

Diwygiwyd Diwethaf: 27/11/2020 Nôl i’r Brig