Plant yn greadigol wrth gofio'r meirw

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20 Tachwedd 2020
remembrance sunday comp

Yn y cyfnod cyn Sul y Cofio, cafodd ysgolion Torfaen gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Cofio.

Cafodd ysgolion cynradd y dasg o greu gwaith celf, tra bu rhaid i ddisgyblion ysgolion uwchradd ysgrifennu’n greadigol a chreu gwaith llenyddol.

Enillwyr y gystadleuaeth oedd Poppy Higgs o Ysgol Gynradd Greenmeadow ac Emily Brown o Ysgol Croesyceiliog a enillodd dalebau WH Smith gwerth £100 yr un a £100 yr un i’w hysgolion.

Cyflwynwyd talebau i’r ddwy yn eu hysgolion gan Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Torfaen a chynghorydd Blaenafon, y cynghorydd Alan Jones.

Wrth feirniadu, dywedodd Canolfan Gelf Maenor Llantarnam: “Am ddewis anhygoel o waith – gwaith mor ystyrlon a theimladwy gan ein pobl ifanc.  Defnydd creadigol, arloesol o dechnegau, teyrngedau personol hyfryd i aelodau teuluol.  Roedd yn anodd iawn dewis! Ond rydym wedi dewis yr enillydd oherwydd symlrwydd hyfryd y gwaith. Hoffem hefyd ganmol Leo o Ysgol Gynradd Maendy am ei waith”

Wrth feirniadu, dywedodd Awduron Afon Llwyd: ‘Roedd yr ymdrech fuddugol yn gerdd gref iawn, delweddau hardd; teimladwy iawn. Fe wnaethom ni fwynhau darllen pob un o’r cerddi. Mae’n wych gweld cenhedlaeth newydd o feirdd yn datblygu yn Nhorfaen ac rydym yn annog pob un a ymdrechodd i barhau i ysgrifennu. Hoffem hefyd ganmol Sienna Whittaker o Ysgol Croesyceiliog'

 

Diwygiwyd Diwethaf: 20/11/2020 Nôl i’r Brig