Cyngor Torfaen a phartneriaid yn ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19 Tachwedd 2020

Mae’r cyngor, trwy weithio mewn partneriaeth gyda Capital Valley Plastic a FCC Environment, wedi ennill ‘Menter Ailgylchu Orau’r Flwyddyn mewn Awdurdod Lleol’ yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let’s Recycle 2020.

I daclo problem polythen dwysedd isel, sydd i’w gael yn aml mewn eitemau fel pecynnau bara a bagiau plastig, mae’r cyngor a Capital Valley Plastic yn cynnig rhaglen addysg a chasglu ynglŷn â’r pwnc i 22 o ysgolion cynradd yn y fwrdeistref.  Yn ogystal â’r prosiect yma, gall polythen dwysedd isel gael ei ailgylchu yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd sy’n cael ei rhedeg gan FCC Environment. 

Unwaith y byddan nhw wedi cael eu casglu o’r ysgolion a’r Ganolfan Ailgylchu, mae’r mathau gwahanol o blastig yn cael eu didoli a’u danfon wedyn at Capital Valley Plastics ar gyfer eu hailbrosesu’n bilenni gwrth-damp sydd wedyn yn cael eu gwerthu i’r diwydiant adeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rwy’n hynod o falch fod y prosiect wedi derbyn cydnabyddiaeth haeddiannol, yn enwedig ar ôl yr holl waith caled sydd wedi bod i gychwyn y prosiect.  Hoffwn ddiolch i bawb – mae’n gamp anhygoel.

“Hoffwn ddiolch hefyd i’r ysgolion i gyd sydd wedi cymryd rhan yn y fenter hyd yma.  Mae eich cefnogaeth yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr ac rydym yn gobeithio bod y disgyblion yn mwynhau dysgu mwy am ailgylchu.”

Dywedodd Roger Phillips, Prif Weithredwr Capital Valley Plastics: “Rydym wrth ein bodd yn cael bod yn rhan o’r prosiect yma, ac rydym mor falch o fod wedi ennill y wobr yma gyda’n partneriaid. Mae’r gefnogaeth yr ydym wedi ei derbyn gan dîm gwastraff ac ailgylchu’r cyngor wedi bod yn ardderchog.

“Fel cwmni, mae cael cyfle i ddangos i blant ysgol pa mor bwysig yw ailgylchu i’r amgylchedd a bywyd gwyllt yn hynod o bwysig.  Mae’n ysbrydoledig gweld brwdfrydedd y disgyblion pan fyddwn ni’n ymweld ag ysgolion.

“Nawr fod y cynllun peilot wedi bod yn llwyddiant, hoffem annog cynghorau yng Nghymru i fod yn rhan o’r prosiect arbennig yma ac adeiladu ar ein llwyddiant gyda’n gilydd.”

Dywedodd Pennaeth Materion Allanol FCC Environment, Julie Fourcade: Rydym yn hynod o falch o weld cynllun ailgylchuTorfaen yn cael y wobr am Fenter Ailgylchu Orau'r Flwyddyn mewn Awdurdod Lleol yn y seremoni fawreddog yma.  Mae’r cynllun yn bartneriaeth yng ngwir ystyr y gair rhwng y rheiny sydd ynghlwm ac mae’n un sy’n helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol  - rhywbeth sy’n  cael ei adlewyrchu yn y wobr yma.  Mae ein perthynas gyda Thorfaen yn arbennig o bwysig i ni ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar lwyddiant y prosiect yma ledled Torfaen.”

I wybod rhagor am ailgylchu yn Nhorfaen, ewch i www.torfaen.gov.uk/cy/RubbishAndRecycling

Diwygiwyd Diwethaf: 19/11/2020 Nôl i’r Brig