Cadw chwaraeon i fynd trwy'r amseroedd anodd a'r amseroedd da ... Dathlu'r Loteri Genedlaethol

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19 Tachwedd 2020
sports dev

I ddweud diolch enfawr i'r Loteri Genedlaethol a chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydyn ni'n dathlu pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 26 oed y mis hwn.

Mae chwaraeon wedi wynebu un o'i flynyddoedd anoddaf yn sgil pandemig Covid-19, ac mae cyfraniadau'r Loteri Genedlaethol wedi helpu i ddiogelu a pharatoi chwaraeon i ddychwelyd yn ddiogel trwy Gronfa Cymru Actif.

Mae hynny ar ben y nifer o ffyrdd eraill y mae’r Loteri Genedlaethol yn parhau i helpu’r sector i ffynnu, gan fuddsoddi miliynau o bunnoedd mewn chwaraeon yng Nghymru bob blwyddyn ar lefel strategol ac ar lawr gwlad.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, codir £30 miliwn bob wythnos at achosion da, y mae llawer ohonynt yn cefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau ledled y DU yn ystod argyfwng Coronafirws.

Rydym am i glybiau chwaraeon lleol gymryd rhan ar-lein heddiw trwy bostio hun-lun bys wedi'i groesi i ddweud diolch ar y cyd enfawr i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am eu cyfraniad enfawr at achosion da.

Bydd defnyddio’r hashnod #DiolchiChi a’r #LoteriGenedlaethol yn rhoi mwy o gyfle i bobl glywed am eich prosiect.

I gael mwy o wybodaeth ar sut y gallwch chi gymryd rhan mewn chwaraeon yn eich ardal leol, cysylltwch â'n tîm Datblygu Chwaraeon yma yn Nhorfaen trwy eu tudalen Facebook neu trwy ffonio 01633 628936.

Diwygiwyd Diwethaf: 25/01/2021 Nôl i’r Brig