Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn croesawu busnes argraffu 3D

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020

Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wedi croesawu masnachwr newydd, Woolfalls 3DP, cwmni argraffu 3D.  Perchennog a rheolwr y busnes yw Lewis Woolfall, un o Bont-y-pŵl a sefydlodd y cwmni yn Ionawr 2020. Mae Lewis yn arbenigo mewn gwneud cynnyrch  printiedig 3D, fel darnau sbâr, pethau i’w casglu, modelau artistiaid a nwyddau tymhorol gyda’i argraffwyr a chyfrifiaduron amrywiol.

Er gwaethaf y pamdemig Coronafeirws ar hyn o bryd, mae Lewis wedi derbyn grant busnesau cychwynnol COVID-19 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sydd wedi galluogi i’w fusnes dyfu.  Mae’r busnes wedi tyfu cymaint, nes ei fod nawr yn rhentu stondin ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wrth i’w fusnes fynd o nerth i nerth.  Mae e eisoes wedi denu cwsmeriaid newydd ac archebion newydd trwy symud i’r farchnad yn ystod yr wythnosau diwethaf.  

Wrth drafod sut y daeth i fod yn y diwydiant dwy flynedd yn ôl, dywedodd Mr. Woolfall: “Cefais fy synnu’n gyflym iawn, ac rwy’n dal i gael fy synnu gan yr hyn sy’n gallu cael ei gynhyrchi mewn ychydig oriau gyda dim ond rholyn o blastig.

“Dechreuais trwy wneud arddangosfeydd modelau rheilffyrdd ar gyfer digwyddiadau gwahanol, ond pan darodd Coronafeirws, cafodd yr arddangosfeydd i gyd eu canslo.  Defnyddiais fy argraffwyr 3D i wneud fisorau wyneb a’u cludo i gartrefi gofal ac ysbytai ledled y wlad.”

Er bod Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl i weld yn rhywle anarferol i glywed sŵn argraffydd 3D, mae’n lle cyfarwydd i Mr Woolfall. Roedd ei fam-gu a thad-cu’n berchen ar stondin ffrwythau a llysiau RM & DL Rowlands am bron i 20 mlynedd, ac mae ganddo gof o ymweld â’i fam-gu a thad-cu yn ystod prysurdeb y farchnad.  Nawr mae e’n parhau â’r traddodiad teuluol trwy rentu ei stondin ei hun.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr aelod gweithredol dros yr economi, sgiliau ac adfywio: “Mae’n wych ein bod yn gallu croesau stondinwyr newydd i Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl, ac mae’n dangos, gyda phenderfyniad, hyd yn oed mewn pandemig, bod pethau da’n dal i ddigwydd.

“Hoffem ddymuno’r gorau i Woolfall 3DP. Mae’n anodd dechrau busnes newydd, yn enwedig gyda heriau ychwanegol Covid-19, felly gadewch i ni siopa’n lleol i gadw’r holl fusnesau yn y farchnad i fynd.”

Gallwch ymweld â busnes argraffu Woolfall 3DP yn stondin 27b ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, ar ddydd Llun 8am tan 2pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener 8am tan 5pm a dydd Sadwrn 8am tan 4pm. 

Dilynwch Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar Facebook am y cynigion diweddaraf gan stondinwyr.

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 10/11/2020 Nôl i’r Brig