Mae'n bryd dewis hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Helpwch ni i ddod o hyd i hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd trwy bleidleisio dros eich un chi yng Ngwobrau Dewis y Bobl 2020Eleni, yn fwy nag erioed, rydym i gyd wedi dod i ddeall pa mor bwysig yw cael parc neu fan gwyrdd gwych ar garreg ein drws.

Maent wedi bod yn lle i ddianc iddo, i gwrdd â ffrindiau ynddo, i ymarfer corff neu i gael eiliad dawel ynddo.

Diolch i waith diflino staff parciau a gwirfoddolwyr ledled y byd, eleni mae 2,228 o barciau a mannau gwyrdd sydd wedi torri record wedi cael Gwobr Baner Werdd hyd yn hyn - y marc ansawdd rhyngwladol ar gyfer parciau a mannau gwyrdd.

Nawr, i ddathlu ein parciau gwych, gofynnir i'r cyhoedd bleidleisio dros eu hoff barciau arobryn.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rhai wythnosau yn ôl, cafodd pedwar o’n mannau gwyrdd statws Baner Werdd, ac roedden ni’n falch iawn.

“Mae’r gystadleuaeth yma’n rhoi cyfle i’n safleoedd Baner Werdd gael eu cydnabod ymhlith ffefrynnau’r byd.  Felly, hoffem ni annog trigolion i bleidleisio dros safleoedd Torfaen.”

Gallwch ddod o hyd i fanylion holl enillwyr Gwobr y Faner Werdd yn www.greenflagaward.org/award-winners/

 I bleidleisio dros eich hoff un, dewch o hyd iddo ar fap enillwyr y Wobr, agor tudalen proffil y parc a chlicio ar y botwm pleidleisio.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/11/2020 Nôl i’r Brig