Ni fydd ymosodiadau ar aelodau criw gwastraff ac ailgylchu yn cael eu goddef

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 28 Mai 2020

Mae’r cyngor wedi condemnio’n gryf ymosodiad direswm ar un o aelodau’r criw casglu gwastraff ac ailgylchu a ddigwyddodd ddoe am 10.30am (26ain Mai 2020) ar New William Street, Blaenafon.

Roedd yr aelod staff yn gwagio bin caead piws pan ddigwyddodd hyn a digwyddodd yr ymosodiad oherwydd nad oedd yr aelod o’r criw am wagio bin gwyrdd ar olwynion y preswylydd (gwastraff gardd) ynghyd â’r bin caead piws. Taflwyd paned o de poeth dros yr aelod staff, ac nid yw hyn yn dderbyniol o gwbl.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Mae ymosod ar staff sy’n gwneud eu gwaith yn gwbl annerbyniol ac mae’n rhywbeth rydym yn ei gymryd o ddifrif.

“Ni fyddwn y goddef ymddygiad treisgar gan unrhyw un yn erbyn ein cydweithwyr. Mae’r criwiau dan bwysau mawr iawn ar y funud oherwydd y pandemig Covid a’r ffaith bod mwy o wastraff nag arfer yn cael ei roi allan i’w gasglu. Mae ein criwiau yn gwneud gwaith rhagorol dan amgylchiadau anodd dros ben, felly os gwelwch yn dda dangoswch eich parch.

“Mae’r heddlu a’r swyddogion diogelwch cymunedol yn ymchwilio i’r digwyddiad a hoffwn annog unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu â nhw ar y rhif di-argyfwng 101. Fel arall, cysylltwch â’r cyngor ar communitysafetyteam@torfaen.gov.uk

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 28/05/2020 Nôl i’r Brig