System i gadw lle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn fyw

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21 Mai 2020

Ar ôl ein neges yr wythnos ddiwethaf ynglŷn ag ailagor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar ddydd Mawrth 26 Mai, mae manylion llawn am drefniadau’r safle a sut i gadw lle ar gael yma ar ein gwefan.

Ar hyn o bryd, dim ond ceir fydd yn gallu dod i’r safle er mwyn caniatáu i’r nifer fwyaf posibl o drigolion i ymweld â’r safle.  Rydym yn cynllunio sut i dderbyn faniau ac ôl-gerbydau yn y dyfodol.

Hoffai’r cyngor atgoffa trigolion y dylid ymweld dim ond os yw’n hanfodol.  Mae hyn yn golygu os nad oes modd i ni gasglu’r gwastraff yr ydych yn dod ag e i’r safle trwy ein casgliad ymyl y ffordd arferol, ac os nad oes modd i chi ei storio’n ddiogel gartref, yna efallai bydd angen ymweld â’r ganolfan. 

Mae’r rheolau’n syml; os nad ydych chi wedi bwcio lle, ni fydd modd i chi ddod i’r safle. Rydym am sicrhau fod pawb sydd am ymweld â’r safle’n gallu gwneud hynny, a bydd hyn yn digwydd dim ond os yw pawb yn dilyn y rheolau.

Bydd system rheoli traffig mewn grym gan ddefnyddio goleuadau traffig i alluogi traffig i lifo’n ddiogel.  Gall mwyafswm o 40 o geir ymweld â’r safle yn ystod pob cyfnod penodedig felly bydd yna giwiau a bydd angen i chi fod yn barod i aros.

Ni fydd ein staff yn goddef camdriniaeth a dyna pam yr ydym yn gweithio gyda’r tîm Diogelwch Cymunedol, ac mae Heddlu Gwent yn ymwybodol o ba bryd fydd y safle’n ailagor. Os ydych chi’n ymddwyn yn ddifrïol byddwn yn gofyn i chi i adael y ciw/safle ac efallai y byddwch yn cael eich arestio. Mae diogelwch pawb sy’n gweithio  yn y safle ac yn ymweld ag e’n bwysig iawn, felly byddwch yn amyneddgar.

Er mwyn lleihau’r amser yr ydych yn treulio yn y Ganolfan, didolwch eich gwastraff cyn i chi adael eich cartref, ac os oes unrhyw un yn eich cartref â symptomau COVID19 neu’n gwarchod eu hunain ar hyn o bryd, peidiwch ag ymweld â’r Ganolfan.

Byddwch yn ymwybodol o ymbellhau cymdeithasol pan fyddwch yn ymweld, ac ewch â’ch menig neu ddiheintydd gyda chi gan na fydd rhai ar y safle. 

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Hoffem ddiolch eto i drigolion am eu hamynedd tra’r oeddem yn cael pob dim yn barod ar gyfer ailagor y Ganolfan Ailgylchu.

“Hoffem i drigolion fod yn amyneddgar eto gan ddefnyddio’r system newydd ar gyfer bwcio oherwydd mae’n siŵr o fod yn boblogaidd, ac efallai bydd oedi wrth geisio bwcio lle.  Dim ond 7 diwrnod o flaen llaw y mae modd bwcio, felly os ydych chi’n meddwl am ddyddiad penodol bydd rhaid i chi gynllunio pryd i fynd ar-lein neu ar y ffôn i gadw lle.  Hefyd mae lleoedd yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.

“Hoffem annog pawb sydd â mynediad i’r rhyngrwyd i helpu’r rheiny nad sy’n gallu defnyddio’r we.  Os allwch chi helpu perthynas neu gymydog trwy gadw lle iddyn nhw, rwy’n siŵr y bydden nhw’n gwerthfawrogi hynny’n fawr.”

Bydd adolygiad ar ddiwedd pob dydd ac yna adolygiad wythnosol i ystyried capasiti’r safle a bydd newidiadau’n digwydd ar sail pa mor llwyddiannus yw’r cynllun.

Bydd y safle ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac yn gweithredu fesul cyfnodau o awr, ddydd Llun i ddydd Sadwrn 7:30am tan 4:30pm, a dydd Sul 9am-5pm.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/05/2020 Nôl i’r Brig