Amserlen torri gwair lawn i ailddechrau

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15 Mai 2020

 Ddydd Llun 18 Mai, bydd gwasanaeth torri gwair llawn y cyngor o amgylch y fwrdeistref yn ailddechrau wrth i lefelau staffio ddychwelyd i normal.

Ers i'r pandemig ddechrau, roedd torri gwair yn gweithredu ar lefel is, a dim ond er mwyn sicrhau diogelwch a gwelededd ffyrdd y digwyddodd. Fodd bynnag, rydym bellach mewn sefyllfa i ailgychwyn y gwasanaeth yn llawn.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Hoffem ddiolch i breswylwyr am eu hamynedd. Rydym yn gwybod bod llawer o wasanaethau wedi cael eu newid neu eu stopio yn ystod y pandemig, ond rydym yn gweithio'n galed i'w cael ar waith eto wrth gadw at ganllawiau'r llywodraeth.

“Bydd toriad glaswellt cyntaf y fwrdeistref yn cymryd mwy o amser nag arfer oherwydd fel y gwnaethoch sylwi efallai, mae rhai ardaloedd wedi tyfu’n sylweddol.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd preswylwyr yn croesawu’r newyddion hyn, ac y bydd mwy o wasanaethau yn ailddechrau dros y misoedd nesaf.”

Diwygiwyd Diwethaf: 15/05/2020 Nôl i’r Brig