Cadw pellter yn y gweithle

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12 Mai 2020

Mae Tîm Iechyd Cymdeithasol y Cyngor wedi cael grymoedd o dan Reoliadau COVID-19 i fonitro, ymchwilio i a chymryd camau i orfodi, os oes angen, mewn perthynas â chyflogwyr nad sy’n cadw at y gofynion cadw pellter yn y gweithlu.

Os oes gennych chi bryderon mewn perthynas â busnesau penodol yn methu â chadw ar y rheolau yna dylech chi gysylltu â’r Tîm trwy commercial.services@torfaen.gov.uk ac fe wnawn ni ymchwilio ar eich rhan.

Mae’r rhan fwyaf o’r camau yr ydym wedi eu cymryd hyd yn hyn wedi golygu cynghori a’n bwriad yw cefnogi ac addysgu busnesau lleol ble mae hynny’n bosibl, i sicrhau eu bod yn cymryd y camau cywir i’w caniatáu i fasnachu mewn ffordd sy’n ddiogel i’w cwsmeriaid a’u staff.

Os yw busnesau’n parhau i anwybyddu’r gyfraith a’r rheoliadau ar ymwahanu cymdeithasol rydym yn gallu a byddwn yn cymryd camau gorfodi er mwyn gwahardd eu gweithgareddau a diogelu iechyd cyhoeddus.

Os ydych chi’n fusnes ac am ddychwelyd at waith yn ddiogel ond angen cyngor ar sut i wneud, yna dylai’r dolenni canlynol fod o gymorth:

  • https://www.gov.uk/government/news/new-guidance-launched-to-help-get-brits-safely-back-to-work
  • https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
  • https://www.hse.gov.uk/news/working-safely-during-coronavirus-outbreak.htm
  • https://www.hse.gov.uk/news/assets/docs/working-safely-guide.pdf

Fel arall, os hoffech siarad â swyddog am gyngor, gallwch gysylltu â ni trwy commercial.services@torfaen.gov.uk ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/10/2021 Nôl i’r Brig