Ail dafarn yn derbyn hysbysiad am weini cwsmeriaid

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12 Mai 2020

Yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd swyddogion iechyd yr amgylchedd o dîm amddiffyn y cyhoedd cyngor Torfaen hysbysiadau gwahardd i dafarn The Castell-y-Bwch yn Henllys, Cwmbrân pan ganfuwyd cwsmeriaid yn yfed yn yr eiddo.

Cyflwynwyd yr hysbysiadau ar ôl i’r heddlu ganfod bod grwpiau o bobl ar 6 Mai wedi cael diodydd ac yn eu hyfed yn yr ardd gwrw wrth aros i gasglu archeb tecawê o’r dafarn.

Gan ddefnyddio’r pwerau yn Rheoliadau Amddiffyn y Cyhoedd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, sef y ddeddfwriaeth ddiweddaraf a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i’r pandemig Coronafeirws, cyflwynwyd hysbysiadau ar ddydd Iau 7 Mai ar ôl i’r rheoliadau gael eu torri. Cyflwynwyd Hysbysiadau Gwahardd i’r rheolwr a deiliad trwydded yr eiddo.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol Torfaen sy’n gyfrifol am Amddiffyn y Cyhoedd: “Mae’r gyfraith yn glir na ddylai tafarndai, fel pob eiddo bwyd arall sy’n cynnig gwasanaeth tecawê yn ystod y pandemig Coronafeirws, ganiatáu neu annog bwyta neu yfed yn eu heiddo. Mae’r cyngor a’r heddlu yn parhau i weithio gyda’i gilydd i sicrhau  bod busnesau yn cadw ein cymunedau yn ddiogel ac yn helpu i achub bywydau.

“Mae mwyafrif llethol busnesau a’r cyhoedd yn dilyn cyngor y llywodraeth, a bydd y cyngor a’r heddlu yn parhau i fonitro’r ardal i sicrhau bod busnesau yn cadw ein cymunedau yn ddiogel ac yn helpu i achub bywydau. Mae’r eiddo yma, ac eraill sy’n cael eu hadrodd i ni, yn cael eu monitro gan y cyngor a’r heddlu rhag ofn y bydd unrhyw dor-rheol arall. Bydd methu â chydymffurfio yn achosi camau ffurfiol pellach ar ffurf hysbysiadau sefydlog ac o bosib erlyniad gan y llysoedd.”

Mae hysbysiadau cosb sefydlog yn £60 am dor-rheol gyntaf a £120 am ail achos, a rhaid eu talu o fewn 28 diwrnod. Efallai hefyd y bydd adolygiad o drwydded yr eiddo yn cael ei ystyried gan y cyngor a’r heddlu .  

Diwygiwyd Diwethaf: 13/05/2020 Nôl i’r Brig