Byddwch yn ddiogel ar y ffyrdd yn ystod Covid-19

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7 Mai 2020

Oherwydd Coronafeirws, mae cynnwys newydd ar ddiogelwch ar y ffyrdd nawr ar wefan y cyngor i helpu rhieni i drafod diogelwch ar y ffyrdd tra bod yr ysgolion ar gau.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Mae’n hynod o bwysig i ni gofio bod angen i ni aros mor ddiogel â phosibl pan fyddwn ni’n mynd allan; boed hynny am gyflenwadau allweddol neu ymarfer corff dyddiol. Er bod llai o draffig ar ein ffyrdd ar hyn o bryd, mae’n ymddangos bod rhai gyrwyr yn defnyddio’r sefyllfa er mwyn gyrru’n ddiofal, trwy yrru’n gyflym trwy ardaloedd poblog a goddiweddid yn beryglus. 

“Mae angen o hyd i ni aros yn wyliadwrus, sy’n gallu bod yn anodd ar adeg mor bryderus, pan fo’n hawdd peidio â chanolbwyntio.  P’un ai ydyn ni’n gyrru car neu’n croesi’r ffordd, mae meddwl am ddiogelwch ar y ffyrdd mor bwysig ag erioed.

“Gyda’r plant i ffwrdd o’r ysgol, dydyn nhw ddim yn cael yr un cyfleoedd i ymarfer a dysgu sgiliau diogelwch ar y ffyrdd. Felly, mae’n bwysig bod rhieni’n trafod ac arfer diogelwch ar y ffyrdd gyda’u plant.”

Gymerwch gipolwg ar yr adnoddau newydd diogelwch ar y ffyrdd yma: https://www.torfaen.gov.uk/cy/RoadsTravelParking/RoadSafety/Road-Safety-Coronavirus/Road-Safety-resources-Coronavirus-period.aspx  

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 07/05/2020 Nôl i’r Brig