Teledu Cylch Cyfyng wedi ei uwchraddio ym Mhont-y-pŵl

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5 Mai 2020
civic-spaces-pontypool-censored_original

Mae adroddiad diweddar i’r cyngor wedi cymeradwyo gwelliannau i Deledu Cylch Cyfyng (TCC). Bydd systemau TCC presennol yn cael eu huwchraddio i sicrhau bod yr holl gamerâu a’r seilwaith yn cydymffurfio ag ‘ansawdd tystiolaeth’.

At hyn, bydd pedwar camera newydd yn cael eu gosod ym maes parcio’r Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl

Mae cyfanswm o 24 camera yn cael eu monitro ar hyn o bryd ledled Torfaen, gan gynnwys pump ym Mlaenafon, naw ym Mhont-y-pŵl, saith ym maes parcio Riverside, un yng Ngarndiffaith a dau yn Nhrefddyn.

Bydd y cyngor yn dyrannu £65,500 i uwchraddio’r camerâu presennol a gosod camerâu newydd ynghyd â £13,150 ar gyfer gwaith cynnal a chadw.

Meddai’r Aelod Gweithredol ar gyfer Llywodraethu Corfforaethol a Pherfformiad, y Cynghorydd David Yeowell, “Derbyniodd y Cyngor geisiadau gan grwpiau cymunedol lleol a’r Cynghorau Cymuned ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl i wella gwaith monitro TCC ym Mhont-y-pŵl a’r ardaloedd o gwmpas mewn ymateb i achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd yr offer newydd hwn yn helpu i leihau achosion o drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol gan wneud yr ardaloedd yn ddiogelach i bawb.”

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/05/2020 Nôl i’r Brig