75 mlynedd ers Diwrnod VE

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4 Mai 2020

Gan na allwn bellach gasglu at ein gilydd i ddathlu digwyddiadau coffa 75fed Diwrnod VE, rydym eisiau gwybod sut y byddwch chi yn dathlu 75fed Diwrnod VE gartre.

Os ydych yn ddigon hen i gofio’r dathliadau Diwrnod VE ym 1945, byddem wrth ein boddau yn clywed gennych!

Rhannwch eich atgofion ac unrhyw hen ffotograffau gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #Torfaen #DiwrnodVE75 neu rhannwch nhw drwy wneud sylw ar y post Facebook y byddwn yn ei anfon am 11:15am ar y diwrnod. 

Ar y diwrnod:

  • Bydd y cofio swyddogol yn cychwyn am 11am pan fydd amser coffa cenedlaethol yn cael ei nodi gan ddau funud o dawelwch. 
  • Am 11:15am mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn cynnal ffrwd fyw Diwrnod VE 75, ar gael yn rbl.org.uk/veday75, gan rannu straeon ac atgofion gan y rhai a wasanaethodd ac a aberthodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a chydnabod yr anawsterau y mae pobl yn cael eu cael heddiw.
  • Am 3pm, bydd araith 1945 Syr Winston Churchill i’r genedl yn cael ei darlledu ar y BBC fel rhan o raglenni arbennig sydd wedi eu cynllunio ar gyfer y diwrnod.
  • Am 9pm, bydd EM y Frenhines yn darlledu neges i’r genedl ar y BBC yr union foment pan roddodd ei thad, y Brenin Siôr VI, anerchiad ar y radio ym 1945. 
  • Wedi hyn, bydd cyfle i bobl ledled y DU ddod at ei gilydd ar stepen y drws a chanu ‘We’ll Meet Again’ ar gyfer ennyd genedlaethol o ddathlu.

Disgwylir i drigolion nodi’r achlysur yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol presennol ac o ddiogelwch eu cartrefi eu hunain. Mae gwybodaeth ac arweiniad ar sut y gellir dathlu’r achlysur yn ddiogel yn eu cartrefi - https://ve-vjday75.gov.uk/

Mae Pecyn Dysgu Diwrnod VE hefyd ar gael ar dudalen gwefan y Lleng Brydeinig Frenhinol  ynghyd â phecyn gweithgareddau Diwrnod VE 75 a gynhyrchwyd gan y Goedfa Goffa Genedlaethol.

Os gwelwch yn dda #Arhoswchynddiogel #Arhoswchgartre

#DiwrnodVE75

Diwygiwyd Diwethaf: 04/05/2020 Nôl i’r Brig