Oedolion sy'n ddysgwyr yn gwnïo'u ffordd i galonnau staff y GIG

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1 Mai 2020
For the Love of Scrubs V1

Mae dysgwyr Gwnïo lefel Uwch Dysgu Oedolion yn y gymuned yn Nhorfaen wedi bod yn defnyddio'u sgiliau mewn ffordd dda iawn yn eu cartrefi eu hunain i wneud sgrybs, bagiau sgrybs a bagiau ar gyfer eiddo cleifion ar gyfer ein gwasanaeth GIG rhagorol.

Roedd un o'n dysgwyr, Brenda Chandler, yn allweddol o ran trefnu'r grŵp hwn o ferched talentog. Cysylltodd Karen Stott (tiwtor ACL blaenorol) â Brenda gyda'r syniad o ddefnyddio sgiliau'r dysgwyr mewn ffordd dda. Fe wnaeth tiwtor y grŵp, Liz Williams, dau diwtor gwneud dillad blaenorol ac ychydig ffrindiau, fachu'r her ar unwaith.

Dywedodd Brenda wrthym: “Roedd Karen yn gwybod y byddwn yn gallu galw ar grŵp brwd a thalentog o wniyddesau i'w helpu i gyflawni'r nod hwn. Mae gwnïo yn bleser, ac mae gallu defnyddio'r sgil i helpu achos mor deilwng yn aruthrol i ni i gyd.

“Dosbarthwyd sgrybs a bagiau yr wythnos diwethaf i ysbyty Sant Cadog yng Nghasnewydd a derbyniwyd hwy gyda diolch mawr. Mae'r gwaith yn parhau a bydd ail ddosbarthiad yn cyrraedd yn fuan.

“Hoffem ddiolch i ffrindiau a theulu sydd wedi rhoi i’n grŵp hyd yn hyn i’n helpu i ariannu’r prosiect hwn. Heb eich help chi ni fyddai’n bosibl. ”Mae Claire Birchall, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (BIAB) wedi diolch i'r grŵp am eu gwaith caled.

Gwnaeth ansawdd y sgrybs argraff arbennig ar Claire a dywedodd: “Bydd y staff yn ymladd drostynt. Maent o ansawdd uchel iawn ac rydym wedi ein syfrdanu. Rydych chi i gyd yn wych ac mae'r GIG lleol wir yn gwerthfawrogi'ch gwaith”.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Rwyf wrth fy modd bod y grŵp wedi cael adborth mor rhagorol gan y bobl a dderbyniodd eu heitemau ym MIAB, mae’n amlwg eu bod wedi gweithio’n ddyfal iawn i greu’r eitemau.

“Mae'n dangos pan fydd tiwtoriaid a dysgwyr mor ymroddedig y gallant wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau. Mae'r angerdd y mae'r grŵp hwn yn ei ddangos yn ysgubol, ac mae gallu helpu'r GIG yn ystod yr amser digynsail hwn yn beth gwych i'w wneud. Hoffwn ddweud da iawn wrth bawb dan sylw." 

Diwygiwyd Diwethaf: 01/05/2020 Nôl i’r Brig