Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30 Mawrth 2020
pasta

Hoffem annog ein trigolion i gefnogi busnesau bwyd lleol trwy'r cyfnod anodd hwn.

Os ydych chi'n byw yn lleol neu'n hunan-ynysu beth am gysylltu â'ch caffis, tafarndai lleol a gofyn am bryd ar glud. Gall hyn ein helpu i gefnogi ein heconomi leol.

Os ydych chi’n fusnes bwyd neu os hoffech ddechrau dosbarthu bwyd, gyrrwch e-bost at Dîm Datblygu Gwledig Torfaen create@torfaen.gov.uk a roi’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw’r Busnes
  • Cyfeiriad y wefan
  • Rhif Cyswllt
  • Math o fwyd yr ydych yn ei gynnig
  • Ardal dosbarthu

Byddwn yn llunio rhestr dros yr ychydig ddyddiau nesaf ac yn rhoi cyhoeddusrwydd ar wefan y cyngor a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn darllen ein datganiad i’r wasg yn ddiweddar "Cyngor i Safleoedd bwyd - dosbarthu neu cludfwyd" i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth angenrheidiol.

Hefyd, os ydych chi’n fusnes bwyd lleol sydd wedi cau ar gyfer cludfwyd, ac os oes gennych gerbydau a allai ein helpu i ddosbarthu nwyddau hanfodol, ac od hoffech wirfoddoli, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod.

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Diwygiwyd Diwethaf: 31/03/2020 Nôl i’r Brig