Cyngor i safleoedd bwyd – dosbarthu cludfwyd

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Os ydych chi’n safle bwyd sy’n cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd neu gludfwyd am y tro cyntaf ers y sefyllfa covid-19, byddem yn argymell eich bod yn edrych ar y canllawiau canlynol (http://bit.ly/3b8qdFo neu http://bit.ly/2IXT0kg)

Efallai y bydd rhai materion neu arferion y gallai fod angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt er mwyn cadw eich cwsmeriaid yn ddiogel mewn perthynas ag alergenau a materion diogelwch bwyd eraill. Cofiwch wrth ei ddosbarthu, dylid cadw bwyd oer yn 8˚C neu'n is a bwyd poeth yn 63˚C neu'n uwch. Os gallwch chi, cadwch gofnod o'r prydau rydych chi wedi'u darparu ac i bwy.

Os nad ydych yn weithredwr busnes bwyd ond yn cynnig gwneud pryd o fwyd i rywun sy'n hunan-ynysu neu'n agored i niwed, gwnewch yn siŵr eich bod yn trafod unrhyw alergeddau posibl, neu anoddefiadau, fel bod unrhyw brydau bwyd a ddarperir yn ddiogel.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych angen cyngor, cysylltwch â ni. commercial.services@torfaen.gov.uk

 

Diwygiwyd Diwethaf: 19/03/2020 Nôl i’r Brig