Llyfrgell Pont-y-pŵl - Rhybudd o waith i'w wneud wythnos yn dechrau 9 Mawrth 2020

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020

Mae gwaith pwysig yn cael ei wneud yn yr ystafell TG yn Llyfrgell Pont-y-pŵl yr wythnos sy’n cychwyn 09/03/20. O ganlyniad, ni fydd y cyfleusterau TG/toiled i’r anabl a’r ystafell gymunedol ar gael tan yr wythnos ganlynol.

Bydd gwasanaeth TG cyfyngedig ar gael yn y brif lyfrgell; holwch y staff am fanylion.

Ymddiheuriadau am unrhyw anhwylustod.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 03/03/2020 Nôl i’r Brig