Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22 Mehefin 2020

Heddiw ni’n codi’r Faner o flaen y Ganolfan Ddinesig i ddathlu ac anrhydeddu’r Gymuned gyfan y Lluoedd Arfog.

Ni'n cofio'r aberthau enfawr a'r camau dewr a gymerwyd gan gyn-filwyr wrth iddynt wasanaethu gartref a dramor ac i'r dynion a'r menywod sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd.

Er nad ydym yn gallu cynnal ein gwasanaeth arferol o dan y faner eleni, rydym yn falch o fod yn hyrwyddwyr y lluoedd arfog a byddwn yn parhau i gefnogi ein cyn-filwyr lle bynnag y gallwn.

Dywedodd Pencampwr Lluoedd Arfog Torfaen a Chynghorydd Ward Blaenafon Alan Jones,

‘Mae codi’r faner yn ystod wythnos y lluoedd arfog, yn dangos ymrwymiad y Cyngor hwn i gyn-filwyr, milwyr wrth gefn a milwyr presennol o Dorfaen a’u teuluoedd. Mae’n rhaid inni hefyd gofio’r gwaith gwerthfawr y cadetiaid yn ein bwrdeistref a'r oedolion sy'n gwirfoddoli a rhoi e’u harbenigedd a'u hamser.

Fel rhan o’n cyfamod Lluoedd Arfog ehangach, ynghyd â’n partneriaid, rydym yn ymdrechu i sicrhau nad yw ein cymuned milwrol dan anfantais wrth wasanaethu ac amddiffyn ein cenedl.’

Am wybodaeth a chefnogaeth bellach ewch i'n tudalennau Lluoedd Arfog ar ein gwefan.

Dyma neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt

Diwygiwyd Diwethaf: 11/09/2020 Nôl i’r Brig