Parcio'n ddiogel, parcio'n briodol, parcio'n gyfreithlon

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Wrth i fusnesau ailagor yn Nhorfaen dros yr ychydig wythnosau nesaf, mae’r cyngor yn annog gyrwyr i barcio’n ddiogel ac yn gyfreithlon wrth i Gymru symud i gyfnod adfer Covid-19 arall.

Rydym wedi sylwi bod nifer o gerbydau nad ydynt yn parcio yn unol â’r rheoliadau ac yn achosi risg i ddefnyddwyr eraill y ffordd.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol ar gyfer yr amgylchedd: “Wrth i fwy o fusnesau ddechrau ailagor dros yr ychydig wythnosau a misoedd nesaf, mae hyd yn bwysicach nad yw perchnogion cerbydau yn achosi perygl i gerddwyr a beicwyr, sy’n ceisio cadw pellter cymdeithasol, ynghyd â gyrwyr eraill.

“Hoffai’r cyngor atgoffa gyrwyr nad yw’r gyfraith wedi newid a bod ein swyddogion gorfodi allan yn patrolio.”

Gwnewch yn siŵr eich bod yn:

  • Parcio’n ddiogel – ystyriwch ddefnyddwyr eraill y ffordd wrth barcio, hyd yn oed am gyfnodau byrion
  • Parcio’n briodol – i osgoi camau gorfodi a chael eich dirwyo
  • Parcio’n gyfreithlon – mae ein swyddogion gorfodi yn patrolio’r fwrdeistref a byddant yn bwcio’r rhai sy’n torri’r rheolau

Helpwch ni i gadw’r fwrdeistref yn ddiogel i bawb.

I gael gwybod rhagor am orfodi parcio sifil, ewch i www.torfaen.gov.uk/cpe

Diwygiwyd Diwethaf: 22/06/2020 Nôl i’r Brig