Peidiwch â gadael i fygydau a menig tafladwy ddifetha ein bwrdeistref hardd

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12 Mehefin 2020

Ers i Covid-19 ddechrau mae mygydau a menig a tafladwy wedi datblygu’n llwyth newydd o sbwriel sydd wedi dod at sylw’r rhan fwyaf ohonom ni o gwmpas y fwrdeistref.

Nid yn unig y maen nhw’n achosi niwed posibl i fywyd gwyllt, ond hefyd i iechyd pobl. Does dim modd dweud a yw’r eitemau yma wedi bod mewn cysylltiad â Covid-19 neu unrhyw heintiau eraill, a dyna pam rydym yn gofyn i drigolion ac ymwelwyr i Dorfaen fynd â’r eitemau yma adref i’w gwaredu.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Yn anffodus mae Cyfarpar Diogelwch Personol fel mygydau a menig yn cael eu heintio’n gyflym, felly dylem ni ddim eu taflu i ffwrdd yn ddiofal.

“Dydyn nhw ddim yn bydradwy nac yn gallu cael eu hailgylchu a dylen nhw gael eu rhoi ym miniau clawr porffor trigolion, ac nid eu taflu ar y llawr.

“Hoffem atgoffa trigolion i roi gwastraff personol fel hancesi a chlytiau nad oes modd eu hailgylchu yn y bin clawr porffor hefyd.”

Os ydych chi neu unrhyw un arall yr ydych yn byw gyda nhw â/wedi cael symptomau Covid-19 yna rhowch eich gwastraff mewn dwy sach a chadwch y bagiau’n ddiogel am o leiaf 72 awr cyn eu rhoi allan i’w casglu.

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 12/06/2020 Nôl i’r Brig