Llongyfarch Ysgol Gorllewin Mynwy am help gyda Chyfarpar Diogelwch

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10 Mehefin 2020
west mon school

Mae staff Ysgol Gorllewin Mynwy wedi cael diolch am gynorthwyo gyda chynhyrchu cyfarpar diogelwch personol yn ystod pandemig Covid-19. 

Dywedodd Clare Deasy, Pennaeth Dylunio a Thechnoleg yr ysgol:

“Yng nghanol Ebrill cysylltodd Huw Williams o Seiri Rhyddion Sir Fynwy â’r adran Ddylunio a Thechnoleg yn Ysgol Sir Fynwy. Gofynnodd a fydden ni’n fodlon cynhyrchu fisorau diogelwch i’w defnyddio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol a chynigiodd ariannu cost y deunyddiau angenrheidiol.  

“Roedden ni wrth ein bodd yn cymryd rhan yn y fenter a dechreuon ni ar ein gwaith yn syth.  Casglwyd tîm ynghyd o blith y staff D a Th, ond mae aelodau’r adrannau Mathemateg a Gwyddoniaeth wedi ymuno â ni hefyd, ynghyd â’r Pennaeth.  

“Ers i ni ddechrau rydym wedi cynhyrchu dros 1200 o fisorau sydd wedi mynd yn syth i’r gymuned am ddim. Mae’r fisorau wedi mynd i nifer o leoliadau, o gartrefi gofal at ddeintyddion at optegwyr. Rydym yn dal i gynhyrchu. Fel adran ac ysgol rydym yn falch o fedru helpu ym mha ffordd bynnag y gallwn.  Rydym hefyd wedi gwneud mygydau gan fod gennym y gallu i wneud hyn gyda’n hadnoddau a chyfarpar.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt: “Dyma enghraifft arall o’r ysbryd anhygoel yn y gymuned a’r gweithwyr cyhoeddus ymroddedig sydd gennym yma yn Nhorfaen. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed gyda Llywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan i sicrhau fod cyfarpar ar gael, felly mae pob cyfraniad yn helpu’r ymdrech ar adeg fel hon. Diolch i Clare a’r staff am eu hymdrechion, ac i’r rheiny a helpodd i dalu am y cyfarpar.”

Diwygiwyd Diwethaf: 10/06/2020 Nôl i’r Brig