Pedwar man parcio yn Nhorfaen i ailagor ddydd Iau

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9 Mehefin 2020

O ganlyniad i gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru sy’n llacio rhai o gyfyngiadau Covid-19, gall aelodau dau gartref gwrdd nawr yn yr awyr agored (o fewn 5 milltir i’w cartrefi) cyhyd â’u bod yn parhau gydag ymbellhau cymdeithasol. I gefnogi hyn, mae’r cyngor wedi penderfynu ceisio ailagor mannau parcio sydd ynghlwm wrth barciau lleol o ddydd Iau ymlaen, gan gynnwys y Llyn Cychod, Southfields a Northfields yng Nghwmbrân a Maes Parcio’r Hen Felin, Pont-y-pŵl.

Bydd meysydd parcio gwledig sy’n denu ymwelwyr o bellter yn parhau ar gau am y tro am nad ydyn ni am annog pobl i deithio mwy na 5 milltir.  Mae’r rhain yn cynnwys y rheiny yn Llynnoedd y Garn, Tirpentwys, Mountain Air a Blaen Bran. Serch hynny, gall drigolion cyfagos barhau i ymweld â’r mannau yma ar droed neu feic.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rydym am i’r meysydd parcio yma gael eu defnyddio mewn ffordd gyfrifol.  Os bydd unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol, os bydd pobl yn parcio mewn ffordd anghyfrifol neu’n casglu yno, bydd rhaid i ni eu cau eto

“Rydym am i bobl fwynhau ein mannau gwyrdd eto, yn arbennig yn ystod y cyfnod poenus yma.  Mae Torfaen yn lle mor hardd ac felly’n gobaith yw y bydd croeso i’r cyhoeddiad yma gan drigolion.”

Bydd swyddogion y cyngor a Heddlu Gwent yn monitro’r mannau yma felly defnyddiwch nhw mewn ffordd gyfrifol os gwelwch yn dda.

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 09/06/2020 Nôl i’r Brig