Gliniaduron Ysgol ar gael i Ddysgwyr wedi eu Gwahardd yn Ddigidol yn y cartref

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3 Mehefin 2020
Untitled design (9)

Ym mis Ebrill, fel rhan o gynllun dilyniant dysgu Llywodraeth Cymru, ysgrifennodd y Llywodraeth i Gyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru i ystyried sefyllfa dysgwyr wedi eu gwahardd yn ddigidol ac i adnabod atebion posibl i gynorthwyo’r dysgwyr hyn yn ystod yr ymateb i’r pandemig covid-19.

Gan weithio gyda’r Gwasanaeth Rhannu Adnoddau (darparwr TG Torfaen), adnabu ysgolion ledled y fwrdeistref 1400 o ddisgyblion a oedd mewn mwyaf o berygl o gael eu gwahardd yn ddigidol wrth aros gartref yn ystod y cyfnod cloi.

Mae dysgwr wedi’i wahardd yn ddigidol yn cael ei ddiffinio fel ‘dysgwr nad oes ganddo fynediad i ddyfais briodol wedi’i chysylltu gyda’r rhyngrwyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu arlein o’u cartref.’

Mewn ymateb eithaf cyflym, cafodd y Gwasanaeth Rhannu Adnoddau y dasg o uwchraddio rhyw 1400 o liniaduron ysgol a fydd nawr ar gael i rieni eu casglu o ysgol eu plentyn.

I gynorthwyo gyda hyn, caffaelodd Llywodraeth Cymru ddyfeisiau MiFi sy’n galluogi cysylltu di-wefr yn y cartref ar gyfer disgyblion heb fynediad i’r rhyngrwyd.

Bydd dysgwyr sydd wedi eu gwahardd yn ddigidol nawr yn gallu parhau gyda’u gwaith ysgol arlein, gan sicrhau nad ydynt yn cael eu gadael ar ôl.

Meddai’r Aelod Gweithredol ar gyfer Addysg, y Cynghorydd Richard Clark, ‘Mae hyn yn llwyddiant hynod gan bawb mewn cyfnod mor fyr.

Gobeithir y bydd hyn yn cael effaith bositif iawn ar feddylfryd a galluoedd y dysgwyr ifanc yma a bydd yn sicrhau bod disgyblion yn gallu cysylltu arlein gydag athrawon, Hwb a deunyddiau cwrs arlein arall yn y cartref.’

Diwygiwyd Diwethaf: 03/06/2020 Nôl i’r Brig