Gwasanaeth llyfrgell 'Cais a Chasglu' yn lansio yn Nhorfaen ddydd Iau

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 2 Mehefin 2020
books

Gall trigolion Torfaen sy’n mwynhau darllen wneud ‘Cais a Chasglu’ llyfrau o lyfrgell Cwmbrân o ddydd Iau (4ydd Mehefin).

I drigolion nad ydynt yn gallu mynd i lyfrgell Cwmbrân (am amrywiol resymau) bydd gwasanaeth dosbarthu ar gael.

Gall trigolion barhau i bori drwy gatalog arlein y llyfrgell i weld pa deitlau sydd ar gael, ond gallent ond ofyn am lyfrau ar y ffôn neu drwy ebost.

Bydd staff y llyfrgell yn dewis eich llyfrau i chi a rhoi dyddiad a slot amser i chi gael ymweld â’r llyfrgell i gasglu eich eitemau. Bydd staff yn gwneud eu gorau i ddiwallu eich gofynion, ond byddwch yn ymwybodol bod llawer o’r teitlau mwyaf poblogaidd ar fenthyg yn barod oherwydd y cyfnod cloi presennol. Gall oedi gan gyflenwyr hefyd olygu nad yw rhai teitlau newydd ar gael ar hyn o bryd.

Rydym y dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar leihau’r perygl o draws-heintiad drwy roi pob llyfr mewn cwarantîn 72 awr cyn eu dosbarthu.

Pan fyddwch yn ymweld â’r llyfrgell cadwch at y camau pellter cymdeithasol, a dim ond mynd yno pan fydd gennych slot amser. I leihau cysylltiad, bydd eich llyfrau yn barod i chi ar lawr gwaelod y llyfrgell. Peidiwch ag anghofio mynd â bag i gludo eich llyfrau gartre.

Meddai’r Cynghorydd Joanne Gauden,aelod gweithredol ar gyfer yr economi, sgiliau ac adfywio: “Mae’r gwasanaeth ‘Cais a Chasglu’ newydd yn newyddion gwych i’r sawl sy’n caru llyfrau ledled y fwrdeistref a hoffwn ddiolch i’r holl staff sydd wedi bod yn gweithio’n galed yn y cefndir i gael hyn yn barod ar gyfer dydd Iau.

“Buasem wrth ein boddau yn cynnig y gwasanaeth hwn yn y dair llyfrgell ond yn anffodus nid oes gennym yr adnoddau i wneud hynny ar hyn o bryd. Mae llawer o’n staff llyfrgell wedi eu hadleoli i dimau eraill yn y cyngor i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i weithredu. Mae gennym staff sy’n cynorthwyo’r tîm gwastraff ac ailgylchu, ac eraill sy’n gweithio yn y tîm tracio ac olrhain newydd.

“Gan fod llyfrgell Cwmbrân yn gweithredu fel y llyfrgell strategol, hon fydd yn agor gyntaf. Rydym yn sylweddoli bod hyn yn golygu y bydd rhai trigolion yng ngogledd y fwrdeistref, rhai sydd efallai â phroblemau corfforol/symudedd, neu rai a warchodir, efallai yn colli allan ar y gwasanaeth hwn. Dyma pam y byddwn yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i sicrhau bod y bobl hyn yn cael eu llyfrau. Os gallwch ymweld â’r llyfrgell, yna gwnewch hynny, er mwyn cadw’r gwasanaeth dosbarthu ar gyfer y rhai sydd wir ei angen.

“Mae darllen yn wych i iechyd meddwl a lles, felly mae bod yr awdurdod lleol cyntaf yng Ngwent i gynnig y gwasanaeth hwn yn wych.”

Gellir gofyn am lyfrau o ddydd Iau ymlaen drwy ffonio 01633 647676 neu ebostio Cwmbran.library@torfaen.gov.uk. Wrth gysylltu â’r llyfrgell i ofyn am eitemau, rhoddwch yr wybodaeth ganlynol os gwelwch yn dda:

  • rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch rhif ffôn
  • eich ceisiadau am lyfrau/beth fyddai orau gennych. Gall hyn fod yn ddetholiad o’ch hoff awduron/genres neu rai teitlau penodol

Ymunwch â’r gwasanaeth llyfrgell heddiw drwy fynd i https://www.torfaen.gov.uk/en/Libraries/Libraries-howtojoin/How-do-I-join.aspx

 

.

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 08/01/2021 Nôl i’r Brig