Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020
Free play equipment on National Play Day 2020

Mae gwasanaeth chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i ddathlu ac ymuno â’r hwyl ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol.

Eleni, mae trefnwyr Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn annog pobl i ‘wneud sŵn wrth chwarae’ ac yn gofyn o bobl ledled y Deyrnas Unedig i ddangos eu cefnogaeth  i chwarae plant trwy ymuno â’r ‘Clap Mawr/Sŵn Mawr’ ar ddydd Mercher, Awst 5 am 2pm. Bydd gwasanaeth chwarae Torfaen yn annog cymunedau i ymuno â dathliad Clap Mawr/Sŵn Mawr ynghyd â’r plant a staff mewn lleoliadau gofal plant ledled y fwrdeistref.

Bydd ymgyrch Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn cynnig toreth o adnoddau i deuluoedd a chymdogion ddod allan ar eu stepen drws i wneud sŵn. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.playday.org.uk

Hefyd, bydd y gwasanaeth chwarae, ar y cyd gyda phartneriaid lleol, mewn dau leoliad awyr agored ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol ac yn dosbarthu adnoddau chwarae am ddim.  Mae’r blychau chwarae yn cynnwys amrywiaeth o gyfarpar chwarae i annog plant i chwarae gartref.

Dywedodd y Cyng. Richard Clark, Aelod Gweithredol Torfaen dros Addysg: ‘Oherwydd cyfyngiadau presennol Covid-19, ni allwn gynnal unrhyw ddigwyddiadau cymunedol mawr ond rydym am i deuluoedd ymuno â’r hwyl ac mae yna nifer o ffyrdd gwahanol i bawb gymryd rhan. Gall teuluoedd gasglu blwch o du allan i’r caffi  yng Nghanolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl o 11am – 2pm.  Gellir casglu pecynnau chwarae hefyd o swyddfa Cyngor Cymuned Cwmbrân ar y diwrnod.'

Diwygiwyd Diwethaf: 30/07/2020 Nôl i’r Brig