Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020

Mae tîm Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen wedi danfon y llyfryn newydd ar gyfer Tymor yr Hydref 2020 i bob cartref yn Nhorfaen gan gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu.

Mae tîm dysgu cymunedol i oedolion Torfaen yn cynnig cwricwlwm eang yn llawn cyfleoedd cyffrous a gwerthfawr i ddysgu sgiliau newydd, datblygu neu ddechrau gyrfa newydd neu ailddarganfod diddordeb o gynt. O ddysgu ieithoedd at offerynnau cerdd neu gael sgiliau digidol newydd a dechrau cyrsiau ffordd o fyw, mae yna rywbeth i bawb.

Dywedodd Aelod Gweithredol Torfaen dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio, y cynghorydd Joanne Gauden: “Rydym yn cymryd balchder mewn cynnig cyfleoedd dysgu ardderchog i bawb ar ôl 16 oed, beth bynnag yr amgylchiadau .  Mae gennym ddewis eang o gyrsiau, o grefftau treftadaeth, dosbarthiadau sgiliau hanfodol am ddim a chyrsiau â chymwysterau, gall Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen fod y newid yr ydych yn chwilio amdano.”

I weld y llyfryn, ewch i www.torfaen.gov.uk a chwiliwch am ddysgu cymunedol i oedolion.

Mae’r canolfannau dysgu i oedolion yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Croesyceiliog, Canolfan Addysg Gymunedol Pont-y-pŵl a’r Pwerdy, Cwmbrân.

Am ragor o wybodaeth am gyrsiau neu i gofrestru, ffoniwch 01633 647647, e-bostiwch: power.station@torfaen.gov.uk neu dewch o hyd i ni ar Facebook @TorfaenACL ble bydd aelod o’r tîm yn hapus i helpu.

Diwygiwyd Diwethaf: 30/07/2020 Nôl i’r Brig