Cymorth Cyflogaeth i Drigolion Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29 Gorffennaf 2020

Fel rhan o ymateb Cyngor Torfaen i Covid-19, mae’r tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig gwasanaeth cyflogaeth arbenigol, am ddim, i drigolion a effeithir gan y coronfeirws.

Mae’r cymorth yn cynnwys mynediad i help a chymorth i rai sy’n wynebu dileu swydd, eisiau dysgu sgiliau newydd, eisiau newid gyrfa neu baratoi ar gyfer gwaith.

Meddai’r Cynghorydd Gauden, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Economi, Sgiliau ac Adfywio ‘Yn ystod y cyfnod anodd hwn, gall cael swydd ac aros mewn swydd ymddangos hyd yn oed fwy heriol nag arfer, ond mae cymorth ar gael. 

‘Os yw eich sefyllfa cyflogaeth yn newid neu os ydych eisiau mynd yn ôl i’r gwaith, gall tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd y cyngor ddarparu sgiliau, hyfforddiant a chyngor ar yrfa i’ch helpu i fynd yn ôl i waith.

‘Rydym yn gwybod bod hwn wedi bod yn gyfnod eithriadol o anodd i lawer o aelwydydd, ac mae llawer o waith i’w wneud ym mhob sector o’r economi i ymateb i effaith y mesurau clo a weithredwyd i reoli’r feirws.

‘Mae’n hanfodol ein bod yn gweithio gyda thrigolion a busnesau lleol i’w helpu i gael y sgiliau i fanteisio ar gyfleoedd a fydd ar gael wrth i ni adfer.’

I gymryd y cam cyntaf tuag at gael sgiliau newydd, cwblhewch ffurflen arlein a bydd Gweithiwr Cymorth Cyflogaeth yn cysylltu â chi, neu i gael rhagor o wybodaeth ar sgiliau a chyflogadwyedd, ffoniwch 01633 647647 neu ebostiwch employability@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 29/07/2020 Nôl i’r Brig