Gwaith hanfodol i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2020

Ddydd Sul 2il Awst bydd gwaith hanfodol yn digwydd i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive rhwng cylchfan Rechem a chylchfan Ashbridge rhwng 5am a 5pm, felly bydd y ffordd ar gau i sicrhau diogelwch staff a defnyddwyr y ffordd.

Mae’r coed sy’n cael eu tynnu i ffwrdd yn dioddef o glefyd hynod niweidiol lladdwr yr ynn, sy’n effeithio Ynn Cyffredin (Fraxinus excelsior) cynhenid y DU. Mae coed sydd wedi eu heffeithio’n mynd yn ansefydlog, gyda changhennau’n cwympo a’r goeden gyfan, yn y pen draw, yn mynd yn ansefydlog.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Dydyn ni ddim yn hoffi dymchwel coed os nad oes rhaid oherwydd y buddion niferus y mae coed yn eu cynnig.

“Yn anffodus, mae rhai o’r coed ar hyd Cwmbran Drive wedi mynd yn ansefydlog oherwydd lladdwr yr ynn ac felly mae’n rhaid eu tynnu i ffwrdd er mwyn cadw’r ffordd a defnyddwyr y ffordd yn ddiogel. Oherwydd natur lladdwr yr ynn, dydyn ni ddim yn gwybod pryd yn union fydd canghennau’n dechrau cwympo felly rydym yn gwneud y gwaith nawr er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffordd.

“Bydd tynnu’r coed yma i ffwrdd yn ysgogi twf y rhywogaethau eraill sydd ar ôl, gan arwain at adfer y canopi coed dros gyfnod o ychydig o flynyddoedd. Mewn amgylchiadau o’r fath, ni fyddai angen ailblannu’r coed a gollwyd, Serch hynny, os bydd bylchau mawr, efallai byddwn yn ystyried plannu coed newydd o rywogaeth briodol.

“Rydym yn gwybod pa mor frwdfrydig mae nifer o’n trigolion yn gallu bod am fioamrywiaeth felly rydw i eisiau eich sicrhau nad yw’r penderfyniad i dynnu’r coed yma o Cwmbran Drive wedi bod yn un hawdd.”

Dysgwch ragor am laddwr yr ynn yma

Diwygiwyd Diwethaf: 11/09/2020 Nôl i’r Brig