Amserau agor mynwentydd yn newid o ddydd Llun 27ain Gorffennaf

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2020

O ddydd Llun 27ain Gorffennaf, bydd mynwentydd yn Nhorfaen ar agor pob dydd o 9am-7pm.

Ers dechrau pandemig Covid-19, mae amserau agor y gaeaf wedi bod ar waith ym mynwentydd Torfaen, serch hynny, mae’r cyngor yn gallu ail-ddechrau oriau agor yr haf nawr.

Gofynnwn i ymwelwyr sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau Covid-19 wrth ymweld, a hoffem atgoffa trigolion fod toiledau yn y mynwentydd yn dal i- fod ar gau.

Dysgwch ragor am fynwentydd yn Nhorfaen

 

Diwygiwyd Diwethaf: 24/07/2020 Nôl i’r Brig