Economi a Mentergarwch Torfaen yn cefnogi busnesau lleol a busnesau newydd gyda digwyddiad 'Tyfu Busnes' 3 diwrnod AM DDIM

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Mae busnesau presennol yn Nhorfaen a darpar entrepreneuriaid sydd eisiau cychwyn busnes yn y fwrdeistref yn cael y cynnig i ddatblygu eu busnesau a’u syniadau creadigol go iawn a dod drwy’r argyfwng iechyd presennol a’i effeithiau yn gryfach, drwy fynychu digwyddiad ysbrydoledig a chymhellol sy’n cael ei gynnal rhwng 21ain a 23ain Gorffennaf.

Wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth gydag Economi a Mentergarwch Torfaen (cyngor Torfaen) ac Ysgol Fusnes Dros Dro, opsiwn amgen arweiniol y DU i’r ffordd draddodiadol o ddechrau a thyfu busnes, cynhelir y digwyddiad AM DDIM ar lwyfan ‘Teams’ a bydd yn cynnwys nifer o sesiynau gweminar wedi eu ffrydio’n fyw ac yn cael eu cyflwyno gan yr Ysgol Fusnes Dros Dro.

Bydd sesiynau gweminar gyda’r nod o rymuso perchnogion busnes i gymryd y camau hollbwysig hynny i addasu eu busnes i weithredu yn y byd newydd, denu cynulleidfa newydd, dysgu sut y gall eu busnes ffynnu arlein, gwneud y mwyaf o’u gwefannau a’r cyfryngau cymdeithasol ac efallai hyd yn oed ailhyfforddi eu ffordd o feddwl i ddelio â’r ffordd ymlaen, yn amhrisiadwy i unrhyw fusnes yn y fwrdeistref; ac ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried dechrau busnes, bydd sesiynau cychwyn yr Ysgol Fusnes yn sicrhau bod cyfranogwyr yn cael yr hyder a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddechrau busnes o’r cychwyn cyntaf, gweithredu, datblygu eu syniadau creadigol, neu ystyried yr opsiynau neu brofi’r busnes cyn cychwyn go iawn.

Meddai’r Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng nghyngor Torfaen “Mae’r digwyddiad 3 diwrnod hwn yn gyfle gwych i’r gymuned fusnes yn Nhorfaen, gan gynnwys unrhyw un sydd eisiau dechrau busnes yn y fwrdeistref. Mae cymorth busnes fel hyn yn hollbwysig ar y funud. Trwy fynychu, rwy’n siŵr y bydd perchnogion busnes a darpar entrepreneuriaid yn teimlo y gallent ddod allan o’r sefyllfa yn gryfach, yn fwy galluog i addasu a gwneud y mwyaf o’u potensial yn yr amgylchedd newydd.”

Mae’r gweminarau Tyfu Busnes i helpu busnesau i ddechrau ac addasu yn y byd busnes yn cynnwys:

Dydd Mawrth 21ain Gorffennaf:  Diwrnod 1
(noddwyd gan Torfaen Foundational Economy) 
Yn ddelfrydol ar gyfer busnesau newydd a darpar entrepreneuriaid

  • Sut i Ddechrau Busnes Am Ddim
  • Y Ffordd Gyflymaf o Roi Cychwyn ar Bethau

22ain Gorffennaf:  Diwrnod 2
(noddwyd gan Economi a Mentergarwch Torfaen)
Yn berffaith ar gyfer busnesau presennol (a busnesau newydd sydd eisiau cael y mwyaf o’r digwyddiad 3 diwrnod)

  • Sicrhau bod Eich Busnes yn Goroesi
  • Amddiffyn Eich Busnes

23ain Gorffennaf: Diwrnod 3
(noddwyd gan glwb rhwydweithio busnes Llais Busnes Torfaen)
Yn berffaith i fusnesau presennol (a busnesau newydd sydd eisiau cael y mwyaf o’r digwyddiad 3 diwrnod)

  • Gwneud y Mwyaf o’ch Presenoldeb Arlein
  • Defnyddio eich Meddwl Marchnata i roi Hwb i Werthiannau

 Mae’n hawdd trefnu eich lle yn y digwyddiad hwn.

Peidiwch â cholli allan! 

Diwygiwyd Diwethaf: 31/01/2022 Nôl i’r Brig