Mannau chwarae plant i ailagor yn Nhorfaen erbyn 3 Awst

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16 Gorffennaf 2020

Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar y Gweinidog ynglŷn â mannau chwarae plant, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithio’n galed i wneud y mannau yma’n ddiogel ac yn barod i blant.

Mae angen torri gwair mewn nifer o fannau chwarae, gwirio cyfarpar chwarae a chodi nifer o arwyddion diogelwch. Mae hyn yn golygu y byddwn yn agor cynifer ag y gallwn cyn gynted ag y gallwn, ond mae’n annhebygol y bydd y rhan fwyaf ar agor cyn 3 Awst.  

Dywedodd y cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rydym yn paratoi mannau chwarae mor gyflym ag y gallwn oherwydd  rydym yn gwybod fod plant yn edrych ymlaen at chwarae yno eto.

“Serch hynny, diogelwch yw’n blaenoriaeth, felly dydyn ni ddim am ruthro i agor ein mannau chwarae cyn byddan nhw i gyd wedi cael eu harolygu, a’r gwair wedi ei dorri.  Gall gwair hir guddio baw cŵn a gwydr wedi ei dorri, a dyma pam rydym yn annog pobl i aros ychydig yn hirach cyn defnyddio cyfarpar chwarae mewn mannau ble mae yna wair hir.

“Rydym yn gwybod y bydd cadw pellter cymdeithasol yn anodd mewn mannau chwarae, felly rydym yn annog rhieni i fod yn barod pan fyddan nhw’n ymweld.  Gwnewch yn siŵr fod gennych glytiau neu ddiheintydd dwylo.  Bydd glanhau cyn ac ar ôl defnyddio’r cyfarpar chwarae yn helpu i leihau lledaeniad Coronafeirws, a bydd golchi dwylo pan ddaw plant gartref o gymorth hefyd.

“Rydym yn gobeithio bod plant Torfaen yn edrych ymlaen at fod allan mewn mannau chwarae eto. Mae buddion cymdeithasol ac iechyd chwarae yn yr awyr agored yn cael eu cydnabod, ac rydym yn edrych ymlaen at weld eu hwynebau hapus wrth iddyn nhw chwarae ar y cyfarpar eto.”

Diwygiwyd Diwethaf: 16/07/2020 Nôl i’r Brig