Toiledau ym mharciau Torfaen i agor yfory

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020

Bydd toiledau wrth Lyn Cychod Cwmbrân ac ym Mharc Pont-y-pŵl ar agor yfory at ddefnydd y cyhoedd (Dydd Gwener 10fed Gorffennaf).

Mae’r cyngor wedi gallu cadw toiledau cyhoeddus ar agor ym Mlaenafon a chanol tref Pont-y-pŵl yn ystod cyfnod cyfyngiadau COVID-19, ond roedd wedi cau’r rheiny ym Mharc Pont-y-pŵl, Llyn Cychod Cwmbrân a Southfields. Er nad yw’n bosibl agor y toiledau yn Southfields, bydd y lleill ar agor o yfory ymlaen.

Bydd mesurau ar waith i ddiogelu’r cyhoedd ym mhob un o’r toiledau; gan gynnwys system un i mewn, un allan, mwy o lanhau, arwyddion i esbonio’r drefn, cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo.

Mae hyn yn anochel yn mynd i olygu ciwio yn y toiledau mwy prysur, yn arbennig wrth Lyn Cychod Cwmbrân ble bydd angen lleihau mynediad ar hyd y llwybr er mwyn cadw at drefn o gadw pellter cymdeithasol. Hoffem felly ofyn am gydweithrediad a dealltwriaeth gan ddefnyddwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym yn deall bod cau’r cyfleusterau yma wedi bod yn anghyfleus a dyma pam yr hoffem ni ddiolch i bawb am eich dealltwriaeth a’ch amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

“Hoffwn ofyn i’n defnyddwyr i gyd i ddilyn y canllawiau yn y cyfleusterau, ochr yn ochr â’r canllawiau cenedlaethol cyfarwydd. Hoffwn hefyd ofyn i ddefnyddwyr barchu’r cyfleusterau”.

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 09/07/2020 Nôl i’r Brig